Foto: Marcus Engström

Samiska

Samiska tillhör de inhemska språk som uppmärksammas särskilt i kyrkoordningen. Denna erkända nationella minoritet och urfolk är ett uttryck för skapelsens mångfald.

Samerna utgör den enda urbefolkningen i Europa. Språket består av sju variationer. I Sverige är huvudspråken nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska av vilka nordsamiska talas av flest.

Sedan flera år tillbaka pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv. Försoningsprocessen är viktig del av det.
 
Vårt stift ligger geografiskt sett långt från traditionella samiska områden, men det bor några hundra personer med samisk identitet i våra församlingar. I Göteborg finns en förening för områdets samer, Sameföreningen i Göteborg. En gång om året firas gudstjänst i samverkan mellan sameföreningen och Angereds församling, Bergums kyrka vid sameföreningens kåta vid Trollsjön i Vättlefjäll.  

Svenska kyrkan på riksnivån har bildat en plattform för samiska frågor, Samiska rådet.

I församlingsinstruktioner bör det beskrivas hur samisktalandes eventuella behov bemöts i församlingen (KO 57 kap 5 § punkt 3).