Foto: Marcus Engström

Samiska

Samiska tillhör de inhemska språk som uppmärksammas särskilt i kyrkoordningen. Denna erkända nationella minoritet är ett uttryck för skapelsens mångfald.

Samerna utgör den enda urbefolkningen i Europa. Språket består av sju variationer. I Sverige är huvudspråken nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska av vilka nordsamiska talas av flest.
 
Vårt stift ligger geografiskt sett långt från traditionella samiska områden, men det bor några hundra personer med samisk identitet i våra församlingar. I Göteborg finns en förening för områdets samer, Sameföreningen i Göteborg.   

Svenska kyrkan på riksnivån har bildat en plattform för samiska frågor, Samiska rådet.
 
I vårt stift lär det inte finnas församlingsgrupper som är präglade av samisk kultur.

I församlingsinstruktioner bör det beskrivas hur samisktalandes eventuella behov bemöts i församlingen (KO 57 kap 5 § punkt 3).