Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Dop

Dopet har genom hela kyrkans historia fungerat som ett yttre tecken och en bekräftelse på varje människas självklara samhörighet med Gud.

I dopet synliggörs ett mönster som vi alla får tyda våra liv igenom och leva i. Det handlar om rörelsen från död till liv, att våga hoppas på ny kraft, nytt ljus och nya möjligheter när allt kan tyckas förlorat. I dopet kallas jag också in i arbetet att, tillsammans med alla andra människor, vara med och göra den här världen till en bättre plats att bo på för alla, nära och långt borta. I det görandet är den Gud som lovar att vara med oss alla dagar till tiden slut alltid vid vår sida.

Dopet är vägen in i den världsvida kristna kyrkan, en kyrka som idag beräknas bestå av drygt 2 miljarder människor. Genom dopet blir vi också tillhöriga Svenska kyrkan och inskriven i den församling där vi bor. ​

Dopet är en gåva från Gud, som inte kräver något från mottagaren. Oberoende av ålder kan jag ta emot gåvan, som nyfödd likaväl som när som helst under livets gång. Lite nyfiket kan jag varje dag undersöka gåvan och mer och mer förstå dess innehåll och glädja mig åt den.

Dopet är också en fest. Vi firar att den som döps – liten eller stor – får bekräftelse på sin självklara samhörighet med Gud. Dopets vatten bär på löftet att Gud aldrig överger och dopljuset påminner oss om att Jesus är världens ljus och att den som följer honom inte ska vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Dopet som evangelium

Ordet dop finns i två betydelser i vårt svenska språk. Ibland glömmer vi att de två betydelserna hör samman och då kan vi tappa både djupet och bredden i vår tro.

Ett föräldrapar, en präst och en bebis vid ett dop utomhus på vintern.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

Flicka blir döpt

Leva i dopet – ett biskopsbrev om dop

Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Visar på skäl för dopet, försöker tydliggöra dess innebörd och talar om vad liv och växt i dopet innebär.

Välkommen att kontakta din församling om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn!