Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Dop

Dopet har genom hela kyrkans historia fungerat som ett yttre tecken och en bekräftelse på varje människas självklara samhörighet med Gud.

När vi döps blir vi en del av den världsvida kristna kyrkan, vi blir en utav de dryga 2 miljarder människor som kallar sig kristna. Vi blir också medlemmar i Svenska kyrkan i den församling där vi bor. ​

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.​ I församlingens gemenskap får vi dela och fira detta.

På Svenska kyrkans hemsida läser du mer om allt som rör dopdagen.

​Kontakta din lokala församling om du har frågor eller funderingar om dopet. Dit vänder du dig också om du är intresserad av att boka dop.

Dopets mysterium

Varför ska jag döpa mitt barn? Eller annorlunda uttryckt – vari ligger dopets mysterium? Jonas Eek, präst i Svenska kyrkan, ger oss sina svar i en personlig krönika.

En bebis i famnen på en vuxen och bebisens storasyskon som tittar ner i dopfunten medan vattnet hälls i.

Dop

Dopet är en fest. Vi firar att den som döps – liten eller stor – blir en del i Guds stora familj.

Välkommen att kontakta din församling om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.