Dop i förändring: en studie av föräldrars aktiva val och församlingars strategiska doparbete

Av Andreas Sandberg, Ingegerd Sjölin och Josephine Ganebo Skantz

Vem väljer att låta döpa sitt barn och vem väljer bort dopet? Vilka skäl avgör? Vilken roll spelar församlingarnas hållning? Det handlar den här boken om.

Dopets sammanhang har förändrats. Att låta döpa sitt barn är allt oftare ett aktivt val. Vanligaste skälet är att det är en omtyckt tradition, men också för att barnet ska bli medlem i Svenska kyrkan eller på grund av föräldrarnas personliga tro. Ibland av alla de tre skälen.

Dop i förändring redogör för hur valet motiveras. Men den visar också betydelsen av inkomst- och utbildningsnivå. Liksom skillnader beroende på om föräldrarna är gifta, sambos eller ensamstående.

Den handlar också om hur församlingar arbetar för att möta föräldrar i denna valsituation och vikten av att ha en medveten dopstrategi. Det visar de två församlingar som ingår som fallstudier i denna undersökning.

Dop i förändring ger även en tillbakablick på hur dopseden utvecklats. Sådant som vi idag tar för givet – att de flesta barn döps i en särskild dopgudstjänst med inbjudna dopgäster är ett relativt nytt fenomen.

Dop i förändring är den andra rapporten från forskningsprojektet Kyrkotillhörighet under förändring – en studie av demografiska och socioekonomiska faktorer och medlemskap i Svenska kyrkan 2004–2016. Dop i förändring ingår också i programmet för lärande och undervisning.

Ladda ner rapport i sin helhet här.
Beställ en fysisk kopia här.