Närbild på dopfunt i guld med texten helig.
Foto: Alex & Martin/Ikon

Biskopsbrev om de kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext

Detta biskopsbrev handlar om hur vi som företräder Svenska kyrkan vid de kyrkliga handlingarna både ska vara förankrade i vår identitet och öppna mot människor i en mångreligiös kontext.

Fokus ligger på de trossamfund som kommit till Sverige under de senaste decennierna. En del av det som behandlas går också att tillämpa i mötet med människor från de traditionella frikyrkorna och med dem som inte har någon religiös tillhörighet.