Foto: Magnus Aronson/Ikon

Själavård

Här kan du läsa mer om vad du kan ta upp i ett själavårdande samtal och om hur det praktiskt går till.

Den som vänder sig till en själavårdare kallar vi konfident, vilket betyder ”Den som anförtror sig”. Vi bokar tid i förväg, på mail eller per telefon. Ett samtal tar 45 eller 60 minuter enligt överenskommelse. Ibland behövs en serie samtal, vid andra tillfällen sker samtalen regelbundet men mer sällan. Det är ”Den som anförtror sig”, dvs. konfidenten som bäst vet vad hen behöver tala om.

Exempel på innehåll i ett samtal

Nedan följer en sammanställning av teman som ofta dyker upp i våra samtal. Det finns givetvis många fler teman än de som nämns här. Det är du som vet vad du bäst behöver få tala om.

Trosfrågor: Vad tänker jag kring min tro? Vad är viktigt för mig? Hurdan är min Gudsbild?  Vad vill jag bevara och vad behöver jag göra upp med? Finns det något jag behöver bearbeta?

Kris: Något oväntat har inträffat, en sorg, ett uppbrott, en besvikelse eller förlust. Eller, ingenting särskilt har hänt och kanske är det just detta som är problemet?

Vägval i livet: Skall jag byta bana? Skall jag flytta? Vill jag börja studera? Behöver jag bryta upp från något? Är det dags att försöka förverkliga något jag drömmer om? Identitet: Vem är jag?  Vem säger andra att jag är? Finns det något jag håller undan? Vem älskar jag?

Kärlek och relationer: Hur har jag det i mina relationer? Längtar jag efter kärlek eller vänskap? Hur ser mina familjemönster ut?

Sorg: Har jag mist någon? Har en relation tagit slut? Det blev inte som jag önskade, hur kommer jag vidare? Hur kan jag känna glädje igen? Arbete och studier: Var är jag och vart är jag på väg?

Konflikter: Hemma, med partner, vänner eller familj. På arbetsplatsen eller i församlingen.

Trötthet, utmattning, ångest: Att leva med egen eller anhörigs fysiska eller psykiska sjukdom. Känner jag en oro jag inte riktigt förstår? Känner jag mig trött och utmattad?

Sexuella övergrepp: Bär jag på erfarenheter av sexuella övergrepp? Hur påverkar dessa övergrepp mitt liv idag?

Skam och skuld: Vad är vad i mitt liv? Längtan, tacksamhet: Vad längtar jag efter? Vad är jag tacksam för?

Förbön, välsignelse, bikt:  Finns det något jag vill att vi ber för? Längtar jag efter välsignelsens ord?,  Bär jag på något som jag vill lägga fram i bikt?  Välkommen!

Om sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa sina egna behov. Om du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp i en kyrklig miljö kan du få stöd av våra kontaktpersoner.