En TV-studio har byggts upp i en bokhandel. Vid ett bord sitter Kulturminister Amanda Lind och ärkebiskop Antje Jackelén.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kultursamverkan

Kultursamverkan i Göteborgs stift främjar samarbete mellan kyrkan och kulturlivet genom att stödja och skapa kulturarrangemang. Med rådgivning och verksamhetsutveckling stimulerar vi samtal om tro och livsfrågor, samtidigt som vi erbjuder möjligheter för församlingar att låna utställningar och knyta nya kontakter i kultursektorn.

Kultursamverkan arbetar för att stimulera olika kulturarrangemang och samverkansformer mellan kyrkan och det övriga kulturlivet. Göteborgs stift finns med i många olika kulturella arrangemang såsom Bokmässan, Göteborg Film Festival, utställningar, Vetenskapsfestivalen, temamässor och konserter. Här lyfts frågor om tro, livsåskådning, etik och religion fram i det offentliga samtalet och kulturlivet.

Grundtjänster Kultursamverkan

Kultursamverkan erbjuder församlingar och pastorat expertrådgivning för kulturarrangemang samt stöd i verksamhetsutveckling. Genom informationsförmedling underlättar de nya samarbeten mellan kulturliv och församlingar, och tillhandahåller även utställningar för lån.

Kurser och arrangemang Kultursamverkan

Mässor, konserter, utställningar, event och poddar för medarbetare i Svenska kyrkan och för allmänheten. Anmäl dig här!