Rekryteringsfilmer

Till stöd för rekrytering av medarbetare till de fyra kyrkliga profilyrkena – diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst – har Göteborgs stift tagit fram fem filmer. Se dem, ladda ner dem, använd dem, sprid dem...

Kyrkan behöver fler medarbetare! Se filmen!

Vår kyrka behöver fler som vill gå in i tjänst som diakon, präst, församlingspedagog och kyrkomusiker. I Göteborgs stift pågår därför ett arbete med att lyfta fram församlingen som rekryterande miljö. Detta görs bland annat med hjälp av en nyproducerad film, av samtalsmaterialet ”Har ni ställt frågan?” samt genom information om volontäråret Ung resurs runt om i stiftet. Tillsammans behöver vi skapa intresse och ge kunskap om vad det innebär att jobba i kyrkan. Till stöd i detta arbete har Göteborgs stift producerat några korta filmer. I dessa möter du medarbetare som ger sina bilder av kallelse och tjänst. En av filmerna är 6 minuter lång och kan användas i församlingens olika verksamheter men den kan också användas av studie- och yrkesvägledare på skolor och på gymnasiemässor. Det finns även 4 kortfilmer där varje yrke presenteras separat. Dessa filmer lämpar sig bra på sociala medier.

Titta på filmerna och använd dem i ert fortsatta rekryteringsarbete. Sprid gärna filmen/filmerna i andra sammanhang där de kan komma till användning. Jag önskar er Guds välsignelse i ert fortsatta rekryteringsarbete!

Biskop Susanne