Foto: GettyImages

Kyrkliga yrkesutbildningar

Kyrkan har ett särskilt utbildningsansvar för diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. I varje stift finns en rekryteringsansvarig för varje yrkeskategori som hjälper dig med frågor kring utbildningar och antagning.

Att bli diakon

Som anställd i en församling är du en av flera i ett arbetslag. Tillsammans har alla i kyrkan ansvar för att levandegöra evangeliet på den plats och i den tid vi lever. Diakonen har ett särskilt ansvar som ledare för kyrkans diakonala arbete. Diakonalt arbete kan beskrivas som kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Att bli församlingspedagog

Som anställd i en församling är du en av flera i ett arbetslag. Tillsammans har alla i kyrkan ansvar för att levandegöra evangeliet på den plats och i den tid vi lever. Församlingspedagogens särskilda ansvar är att driva ett pedagogiskt utvecklingsarbete för alla åldrar inom församlingen. Det kan innebära att skapa mötesplatser där människor får växa i tro och liv, lära av varandra och bli delaktiga i församlingens liv.

Att bli kyrkomusiker

Som anställd i en församling är du en av flera i ett arbetslag. Tillsammans har alla i kyrkan ansvar för att levandegöra evangeliet på den plats och i den tid vi lever. Kyrkomusikerns särskilda ansvar är att leda församlingens musikaliska arbete. Du får möjlighet att vara praktiserande musiker samtidigt som du inspirerar andra att växa i sitt musicerande.

Att bli präst

Som anställd i en församling är du en av flera i ett arbetslag. Tillsammans har alla i kyrkan ansvar för att levandegöra evangeliet på den plats och i den tid vi lever. Som präst möter du människor i livets alla skeden, från födelse till död. Prästens särskilda uppdrag är att levandegöra evangeliet genom att förkunna Guds ord, leda församlingens gudstjänst och förvalta sakramenten.

Dokument Kyrkliga profilutbildningar

Här finns färdigt material, mallar och dokument för församlingar och pastorat som kan användas fritt. Fråga gärna om frågor uppstår.

MSS - Mötesplats Stift-Student

MSS betyder Mötesplats Stift-Student och anordnas för dig som är antagen präst- eller diakonkandidat i Göteborgs stift samt för dig som studerar till kyrkomusiker eller församlingspedagog och är anmäld till Göteborgs stift.

Stipendier

Det finns stipendier att söka för dig som läser till kyrkomusiker, församlingspedagog, präst eller diakon. Här listar vi de stipendier som finns tillgängliga och information om hur du kan söka dem.