Foto: GettyImages

Boktips

Böcker till inspiration i ditt ideella uppdrag.

Tradition och liv

Boken ”Tradition och liv” berättar om traditioner som används i Sverige och om de budskap och dolda rikedomar som är djupt rotade i dem. Boken synliggör dels den kristna aspekten i traditioner som hör vardagen och högtiderna till, dels den allmänmänskliga aspekten i traditioner som kanske vid en första anblick verkar vara renodlat religiösa. 

Bönboken Tradition och liv

En bönbok som hjälp till ett ordnat böneliv på traditionens och rytmens grund. Bönboken har texter för årets och livets växlingar, för egna tankar och känslor och för den gemensamma gudstjänsten.

Kyrkoårets gudstjänster

En inspirationsbok för alla som arbetar med gudstjänster. Här finns varje söndag och helgdag presenterad på fyra sidor. Sidorna innehåller introduktionstexter till dagens bibeltexter (som textläsaren kan presentera), liturgiska anvisningar, förslag på psalmer, bön och betraktelser utifrån dagens tema.

Barnens bästa bibel

Bibelns berättelser har i mer än tusen år genomsyrat det svenska samhället och stora delar av vår värld. Berättelserna om Adam och Eva, om Moses, Noa, Maria och Jesus, har format vår världsuppfattning och gett oss lärdomar om vad det innebär att vara människa. Barn har rätt till Bibelns berättelser, både som kollektivt minne och som ett sätt att förstå sig på livet.

Ledarguiden del 1, 2 och 3

Böcker för dig som är ung ledare. Bland annat tas de etiska riktlinjerna upp, liksom värdet i att peppa varandra i ledargänget.

På helig mark

Boken öppnar dörren in till Guds hus, presenterar kyrkans uppochnervända värld och välkomnar konfirmanderna att ta steget in på helig mark.

Utrustad: Tio lektioner för frivilligledare

Tanken är att ledarutbildningen ska ge dig som fadder en bred bas att stå på, med lite kunskap inom många områden. Man ska inte stå handfallen som ledare, oavsett vilken situation man hamnar i. Samtidigt är tanken också att lektionerna ska ge möjlighet att upptäcka talanger och områden som känns extra roliga, områden där var och en får möjlighet att blomma. 

Pilgrimsvandra med ungdomar

Inspiration och praktisk hjälp till den som vill leda pilgrimsvandringar. Prästerna Elisabeth Lidell och Anette Foged Schultz utgår från sin mångåriga erfarenhet av egna vandringar och vandringar med konfirmander för att visa hur mycket som finns att hämta i pilgrimstraditionen. 

Verktyg för unga ledare

Boken innehåller konkreta verktyg och redskap för den unge ledaren och tar upp frågor som: Hur utvecklar du ditt ledarskap och blir en ledare som sätter Jesus i centrum? Hur utmanar du dina deltagare till utveckling och lärande? Vad innebär det att vara en god förebild?

Tryggare rum

Hur kan jag som ledare skapa en konfirmandverksamhet som är öppen och inkluderande? Hur kan jag göra det möjligt för alla i gruppen att vara sig själva, oavsett vem en är?