Foto: Ikon

Henkilötietojen käsittely

Ruotsin kirkolle Tietosuoja-asetus on tervetullut. Jokaisen ihmisen integriteetin kunnioitus on osa identiteettiämme kirkkona. Haluamme turvallisella ja varmalla henkilötietojesi käsittelyllä vaalia sitä luottamusta, jonka sinä annat meille jäsenenä tai työntekijänä, luottamushenkilönä tai vapaaehtoisen työn tekijänä.

Henkilötietojesi käsitteleminen siten, että voit tuntea olosi turvalliseksi on tärkeää meille Ruotsin kirkossa. Siksi kerromme avoimesti, miten sen teemme. Suojaamme ne tiedot, jotka meille annat, ja noudatamme niitä lakeja ja sääntöjä, joiden tarkoitus on suojata integriteettiäsi. Henkilötietojen käsittelyä säätelee EU:n tietosuoja-asetus, josta käytetään myös lyhennettä GDPR. Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on esim oikeus saada kopio henkilötiedoistasi sekä tietoa siitä, kuinka käsittelemme niitä.

Valokuvat

Näin käsittelemme valokuvia Göteborgin hiippakuntakansliassa.

Ilmoittautuminen kursseille

Näin käsittelemme tietojasi, jos ilmoittaudut Göteborgin hiippakunnan järjestämälle kurssille.

Työpaikkahakemukset

Näin käsittelemme henkilötietojasi, jos haet virkaa Göteborgin hiippakuntakansliasta.

Avustusanomukset

Näin käsittelemme tietojasi, jos haet varoja Göteborgin hiippakunnan hallinnoimasta rahastosta.

Ruotsin kirkon asiakirjat

Näin käsittelemme salassapitotutkintaa ja Ruotsin kirkon asiakirjojen luovuttamista.

SINUN OIKEUTESI

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus saada ilmaiseksi ote meillä sinusta olevista henkilötiedoista sekä tietoa siitä, miten niitä käsittelemme, edellyttäen että voit todistaa henkilöllisyytesi. Kun kysymyksessä on henkilötietojesi käsittely työnhaun ja kurssille ilmoittautumisen yhteydessä, sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi Excel-muodossa tai muussa koneen luettavissa olevassa, yleisesti käytössä olevassa ja esitetyssä muodossa.

Sinulla on myös oikeus vaatia oikaisua tai täydennystä sinua käsitteleviin henkilötietoihin. Voit vaatia, että sinä aikana, jolloin tarkistamme tietojen paikkansa pitävyyden, henkilötietojesi käsittely rajoitetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme tällöin säilyttää niitä vain väliaikaisesti.

Jos olet sitä mieltä, että käsittelemme henkilötietojasi laittomasti tai muuten väärällä tavalla, sinulla on oikeus valittaa asiasta Tietovalvontavirastoon (Datainspektionen).

YHTEYSHENKILÖT

Jos sinulla on kysymistä siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, ota yhteyttä:

Hiippakuntajuristi Carl Kraft, 031-771 30 29

Tiedottaja Johanna Frostensson, 031-771 30 31

s-posti: gdpr.gbgstift@svenskakyrkan.se

(Tullut sähköposti luetaan toimistoaikana.)