Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsstödsenheten

Enheten arbetar med att indirekt främja församlingarna i deras pastorala arbete genom att vara ett administrativt stöd för både förtroendevalda och anställda. Stöd erbjuds till stiftskansliet men också inomkyrkligt till andra nivåer inom Svenska kyrkan, och i vissa fall även externt.

Enheten har en bred variation av arbetsuppgifter, däribland rådgivning vid inköp, dokument- och ärendehantering, IT, telefoni och receptions- och facilitetsstöd. Det innefattar även ansvar för genomförande av kyrkoval och införande av GIP. Stöd och service inom extern- inomkyrklig och internkommunikation samt frågor inom juridik ingår också i uppdraget.

Inom enhetens ansvar ingår datasäkerhet, sekretess och enheten arbetar även med rådgivning beträffande upphandling, inköp, sdiarie- och arkivfrågor. Struktur och indelningsfrågor samt sekreterarskap och stöd i rekryteringsfrågor i domkapitlet faller inom ramen för enhetens verksamhet tillsammans med rekrytering av medarbetare till stiftskansliet samt stöd till ledning och styrning.

Därutöver ansvarar enheten också för Kultursamverkan som verkar för att stimulera till kulturarrangemang och samverkansformer mellan kyrkan och stadens övriga kulturliv. Enheten är även delaktig i visitationsarbetet samt vid planering och genomförande av större stiftsarrangemang.

Olof Karlsson

Olof Karlsson

Enhetschef, Församlingsstöd