Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkopedagogik

Kyrkopedagogiken vill öppna kyrkorummet för människor, målet är att människor ska förstå meningen med en kristen kyrka genom att använda sitt huvud, sitt hjärta och sina händer.

Kyrkopedagogiken startade i Tyskland för ca 20 år sedan. Rötterna finns i det praktiska arbetet med skolbarn som var på besök i kyrkorna i Hamburg och Hannover. Pedagogiken var inte något helt nytt påfund utan den utvecklades i samarbete med museipedagogik och religionspedagogik.

Kyrkopedagogiken vill öppna kyrkorummet för människor, målet är att människor ska förstå meningen med en kristen kyrka genom att använda sitt huvud, sitt hjärta och sina händer.

Den centrala grundtanken i kyrkopedagogik kan sammanfattas med tre nyckelord: 

  • dialog
  • delaktighet
  • helhet​

I en kyrkopedagogisk guidning sker lärandet i ett samspel mellan deltagare, guide och kyrkorum. Guidens roll är inte att rabbla upp alla fakta om kyrkan utan det handlar om att uppleva rummet och få tillfälle att tolka utifrån egna erfarenheter. Det finns tre moment som återkommer genom en guidning. Det handlar om att:

  • iaktta
  • reflektera och tolka
  • gestalta​​

Kyrkopedagogik öppnar kyrkorna för alla människor oavsett deras religiösa bakgrund.

Du kan läsa mer om kyrkopedagogik här.

Kyrkopedagogikens grundpelare

Läs mer om pedagogikens tre grundpelare.

Kyrkvandring med Thomas

Prästen Thomas Pfitzinger- Drewes har lett många kyrkopedagogiska vandringar. I sin bok ”Kyrkopedagogik Att upptäcka och uppleva kyrkorummet i alla åldrar” ger han konkret vägledning, bland annat finns det förslag på frågor att reflektera runt. Så här kan en minivandring i Forshaga kyrka, en av Forshaga pastorats fem kyrkor, gå till med några av Thomas egna frågor.

Kyrkorummet på ett annat sätt

Anders Segerström i Säffle har snart guidat pastoratets alla förtroendevalda. Medan Christina Helgesson ägnar sig åt skolbarn i Skallsjö och håller workshop i Göteborg. Första generationens svenska kyrkopedagoger börjar se resultat av sitt arbete.

Tysk pedagogik stärker svensk folkkyrka

Kyrkan är allas. Genom kunskap och upplevelser kan var och en oavsett ålder lära känna rummet och hitta sin andliga plats. Metoden kallas kyrkopedagogik. Den bygger på delaktighet och dialog, men kräver ingen bekännelse.