Kyrkopedagogik

Kyrkopedagogik är en dialoginriktad metod som tar alla sinnen i bruk för att guida i ett kyrkorum. Sveriges tretusen kyrkorum bär på ett unikt kulturarv. Här har människor firat gudstjänst och livets högtider under årtusenden. Här går människor in och tänder ett ljus, blir stilla en stund och vandrar sedan ut i vardagen igen. Skolklasser och andra grupper besöker kyrkan för att ta del av allt som kyrkorummet har att bidra med. Det öppna kyrkorummet är en tillgång och en resurs för alla människor som så önskar

Kyrkopedagogikens upplevelsebaserade arbetssätt är en möjlighet för församlingen att låta människor upptäcka kyrkorummet. Arbetet med kyrkorummet kan hjälpa att binda samman dåtid, nutid och framtid.  

En av pionjärerna för kyrkopedagogiken i Sverige, Thomas Pfitzinger-Drewes, var en av mottagarna av Svenska kyrkans pris för Lärande och undervisningen 2022. Det var första gången priset delades ut.

Föreningen för Kyrkopedagogik i Sverige har en egen hemsida. Här kan du läsa mer om föreningens arbete 

www.kyrkopedagogik.se

 

Kyrkopedagogikens grunder

För att kalla dig kyrkopedagog behöver du ha genomgått kyrkopedagogisk utbildning. I den kyrkopedagogiska utbildningen läggs den gemensamma grunden för det arbete som görs av kyrkopedagoger runt om i landets många kyrkorum.

Kyrkorummet på ett annat sätt

Anders Segerström i Säffle har snart guidat pastoratets alla förtroendevalda. Medan Christina Helgesson ägnar sig åt skolbarn i Skallsjö och håller workshop i Göteborg. Första generationens svenska kyrkopedagoger börjar se resultat av sitt arbete.

Kyrkopedagogikens förhållningssätt stärker svensk folkkyrka

Kyrkan är allas. Genom kunskap och upplevelser kan var och en oavsett ålder lära känna rummet och hitta sin andliga plats. Metoden kallas kyrkopedagogik. Den bygger på delaktighet och dialog utan att någon bekännelse krävs.