Inventarieförteckning i Sacer

Utbildningsdag i Sacer, Svenska kyrkans nationella register för kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier. Tis 25 okt 2022 09.00, Göteborg

En digital inventarieförteckning ger församlingen bättre översyn och underlättar den regelbundna kontrollen över församlingens inventarier. Sacer är skräddarsytt för registrering av kyrkliga inventarier samt för att registreringen ska uppfylla de krav som kulturmiljölagen ställer. Systemet är utvecklat i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Teori varvas med praktiska övningar när vi går igenom registrets uppbyggnad, sök- och stödfunktioner. Kursdagen inleds med ett avsnitt om kulturmiljölagen, kulturhistoriskt värde och församlingarnas ansvar. Därefter följer ett kort inslag med tips kring fotografering. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i registreringens grunder och gällande lagkrav för inventariearbete i Sacer.

1000 kronor
Lunch och fika ingår

Tis 25 oktober 2022 09.00–16.00, Stiftskansliet i Göteborg
Anmäl dig här senast den 11 oktober 2022