Ett träkors gjort av en gren, en kollekthåv, en kruka med ljung och en röd pärm på ett bord utomhus.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Aktuella kollektcirkulär

Här hittar ni kollektcirkulär till riks- och stiftskollekter. Vid församlingskollekter finns inga gemensamma cirkulär. Sidan uppdateras när det finns nya cirkulär att tillgå.

Kollektcirkulär för rikskollekter

presenteras även på Svenska kyrkans webbplats
https://www.svenskakyrkan.se/gudstjanst/rikskollekt