Gudstjänst

När vi firar gudstjänst tillsammans i vår församling blir det ett tillfälle att möta Gud i gemenskap. Vi får hämta kraft i bön, nattvard och sång. Alla får komma med sin tro och sina tvivel och för en stund vara den man är just då och där.

Känslan av traditionen kan vi se i gudstjänstens olika delar, höra i musiken och se i kyrkorummets utsmyckningar. Men vi får också möta förnyelsen i tilltalet, sången och bönen.

Lappar med texten Ge din kollekt via Swish ligger i kyrkbänkarna.

Kollekter

I samband med offentlig gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp för att stödja Svenska kyrkans verksamhet eller någon annan verksamhet som kan anses angelägen för Svenska kyrkan.

Delar av bibeln och kyrkohandboken på teckenspråk och som ljudböcker står uppställda på ett bord.

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

I gudstjänstböckerna uttrycks vad kyrkan, tror, bekänner och lär. Gudstjänsten återspeglar såväl kyrkans tradition som förnyade former för gemensam tillbedjan.

En rad människor står upp och sjunger ur psalmboken.

Gudstjänstutveckling

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

I en kyrka står ett vårris med knutna band i gult och blått.

Gudstjänstmaterial på ryska och ukrainska

Resurser på ryska, som de flesta ukrainsktalande förstår, och en ordlista med liturgiska begrepp samt psalmer på ukrainska.

Interreligiösa relationer

Sverige är idag ett mångreligiöst och mångkulturellt land. Det betyder att frågor som rör möten med människor av annan tro är en verklighet för ett stort antal församlingar i vårt stift och i vår kyrka.

En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.

Digitala gudstjänster och andakter

Det finns tre viktiga delar att känna till för att sända live eller spela in gudstjänster: juridik, teknik och innehåll.

Nattvard

Nattvarden är en enkel handling som rymmer ett stort mysterium: enkelt vin och bröd, och samtidigt en kärleksfest med himmelskt överflöd (Sv. Ps. 396:5).