Gudstjänst

När vi firar gudstjänst tillsammans i vår församling blir det ett tillfälle att möta Gud i gemenskap. Vi får hämta kraft i bön, nattvard och sång. Alla får komma med sin tro och sina tvivel och för en stund vara den man är just då och där.

Kompetensutveckling Gudstjänst

Göteborgs stift släpper nya kurser och arrangemang terminsvis. Anmäl dig nu! Inspireras, utveckla din kompetens och skapa nätverk genom att gå kurser tillsammans med andra deltagare.

En präst håller ett ljus, ett vitt kuvert och en kyrkohandbok i händerna.

Kyrkohandbok och kyrkoordning

Gudstjänsten återspeglar såväl kyrkans tradition som förnyade former för gemensam tillbedjan. Ibland vill vi pröva en alternativ form eller ny musik, då ska församlingen anmäla annan ordning eller söka tillstånd hos domkapitlet. Här finns stöd för det.

Lappar med texten Ge din kollekt via Swish ligger i kyrkbänkarna.

Kollekter

I samband med offentlig gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp för att stödja Svenska kyrkans verksamhet eller någon annan verksamhet som kan anses angelägen för Svenska kyrkan.

En flicka häller upp nattvardsvin i kalken.

Nätverk barn och gudstjänst

Flera församlingar i Göteborgs stift jobbar på olika sätt aktivt med att barn ska få vara en del av församlingens gudstjänst, både vad gäller planering och firande. Göteborgs stift bjuder nu in de som vill att delta i ett nätverk kring barn och gudstjänst.

En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.

Digitala gudstjänster och andakter

Det finns tre viktiga delar att känna till för att sända live eller spela in gudstjänster: juridik, teknik och innehåll.

Delar av bibeln och kyrkohandboken på teckenspråk och som ljudböcker står uppställda på ett bord.

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

I gudstjänstböckerna uttrycks vad kyrkan, tror, bekänner och lär. Gudstjänsten återspeglar såväl kyrkans tradition som förnyade former för gemensam tillbedjan.

I en kyrka står ett vårris med knutna band i gult och blått.

Gudstjänstmaterial på ryska och ukrainska

Resurser på ryska, som de flesta ukrainsktalande förstår, och en ordlista med liturgiska begrepp samt psalmer på ukrainska.

Interreligiösa relationer

Sverige är idag ett mångreligiöst och mångkulturellt land. Det betyder att frågor som rör möten med människor av annan tro är en verklighet för ett stort antal församlingar i vårt stift och i vår kyrka.

En rad människor står upp och sjunger ur psalmboken.

Gudstjänstutveckling

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.