Foto: Gettyimages

Om Göteborgs stift

Göteborgs stift omfattar Bohuslän, Halland och västra delen av Västergötland och består av 177 församlingar. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet samt att förvalta Svenska kyrkans tillgångar inom jord, skog och fonder.

En rik mångfald av människor och verksamhet ryms inom Svenska kyrkan och Göteborgs stiftsorganisation; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor.

Göteborgs stift arbetar för att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Vår grundsyn är att alla människor har lika värde inför Gud.

Inom stiftet finns både storstad och glesbygd och inom stiftets geografiska område talas flera minoritetsspråk som stiftet har ett särskilt ansvar för. Andelen kyrkotillhöriga varierar kraftigt, men ambitionen att vara folkkyrka och att förmedla evangeliet till alla människor är gemensam.

Göteborgs stift spelar en viktig roll genom att vara ett kompetenscentrum som inspirerar och stödjer församlingarna och genom att vara en regional röst i frågor som är gemensamma för hela stiftet.

Utgångspunkten för stiftets roll och uppdrag är kyrkoordningens beskrivning av stiftets uppgift. Uppgiften kan delas in i fyra delar, som i många sammanhang är beroende av varandra:

  1. Det pastorala uppdraget
  2. Tillsyn och främjande av den grundläggande uppgiften
  3. Tillsyn och främjande av god förvaltning
  4. Förvaltning av prästlönetillgångar