Foto: Kristin Lidell

Visitationer

En av biskopens viktigaste uppgifter är att visitera stiftets församlingar och pastorat. Visitationens syfte är att i första hand ge stöd och uppmuntran, råd och inspiration, samt en inbjudan till att vidga perspektiv och till fördjupning.

Ända sedan det första århundradet har kyrkans gemenskap manifesterats genom besök och utbyten. Redan i Pauli missionsresor kan man skönja bakgrunden till dagens visitationer. Genom omsorg, uppmuntran och förmaning vill aposteln Paulus stödja församlingarna i deras uppdrag och påminna om samhörigheten med varandra. Denna typ av besök har utformats på lite olika sätt under kyrkans historia men oftast har det varit knutet till biskopens tillsynsuppdrag. Också dagens visitationer i Svenska kyrkan och Göteborgs stift, vill vara ett uttryck för att kyrkans tro, lära och liv hänger samman och manifesteras både lokalt och i den världsvida kyrkan.

I inledningen till tredje avdelningen i Kyrkoordningen sägs att stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Den uppgiften gäller församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och ha tillsyn över förvaltningen. Tillsynen är således vidgad även till förvaltningsfrågor om än i mer övergripande natur. Tillsynen är inte begränsad till en granskning i mer formell mening. Tillsyn är i första hand stöd och uppmuntran, råd och inspiration, inbjudan till att vidga perspektiv och till fördjupning. Denna omsorg, detta främjande, är stiftets viktigaste uppgift i förhållande till församlingarna. I denna tillsyn är det viktigt att hålla ihop resurser och lokala förutsättningar med det liv och den verksamhet som bedrivs. Därför fokuserar visitationen både på innehålls- och resursfrågor. Det är helheten som är det viktiga. Det är visitationens syfte att stötta och hjälpa pastoratet/församlingen att vara kyrka just på den aktuella platsen.

En biskopsvisitation sträcker sig över tre dagar. Den första dagen kallas ”prostens dag”, då kontraktsprosten på biskopens uppdrag för samtal om den omvärldsanalys pastoratet gjort genom sin församlingsinstruktion. Prioriterar församlingen rätt i kärnverksamheten och det pastorala programmet utifrån omvärldsbeskrivningen?

Under biskopens dag blir det samtal och överläggningar kring församlingens grundläggande uppgift utifrån församlingsinstruktionen. Dessa samtal förs med såväl personal, ideella som förtroendevalda. Biskopen önskar att de två visitationsdagarna ska spegla varandra, där omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys får sin konsekvens i församlingens pastorala program. På den avslutande tredje dagen, firas gemensam pastoratshögmässa som leds av kontraktsprosten. Här sammanfattar kontraktsprosten genom  visitationsstämman de två dagarnas möten och samtal i pastoratet/församlingen.

I samband med en planerad biskopsvisitation genomför sakkunniga handläggare på stiftskansliet förvaltningsvisitationer. Det är tillsyn av centrala förvaltningsområden inom pastoratet/församlingen. De områden som genomlyses är ekonomi, fastigheter, kyrkogårdar och begravningsverksamhet samt kyrkliga inventarier.

I Biskopens årsalmanacka ligger sju stycken visitationer inplanerade. Fyra på våren och tre på hösten. Med dagens 69 pastorat/församlingar hinner biskopen visitera stiftets samtliga enheter vart tionde år.

Våren 2023
Örby-Skene församling 8 februari
med efterföljande visitationsgudstjänst 12 februari
Västra Frölunda pastorat 2-3 maj
med efterföljande visitationsgudstjänst 7 maj

Hösten 2022
Lindome församling 12 oktober,
med efterföljande visitationsgudstjänst den 16 oktober
Torsby pastorat 6 december
med efterföljande visitationsgudstjänst den 11 december
Orust pastorat 6 december, (framflyttad)

Våren 2022
Munkedals pastorat 25 januari
Sotenäs pastorat 22 mars
Strömstads pastorat 31 mars  (framflyttad)
Lysekils pastorat 17 maj

Hösten 2021
Mölndals pastorat 9 september
Askims församling 13 oktober
Kungsbacka-Hanhals församling 21 oktober
Kinds pastorat 8 december

Hösten 2020
Orust pastorat 16 september (framflyttad)
Lundby församling 7 oktober
Kungsbacka-Hanhals församling 10 december (framflyttad)

Våren 2020
Fjärås-Förlanda församling 5 februari
Kinds pastorat 25 mars (framflyttad)
Mölndals pastorat 12 maj (framflyttad)
Askims församling 2 juni (framflyttad)

Hösten 2019
Kungälv-Ytterby församling 18 september
Skallsjö församling 14 oktober
Falkenbergs pastorat 12-13 november

Våren 2019 
Backa pastorat 13 mars
Partille pastorat 19 mars
Tanums pastorat 27 mars
Carl Johans pastorat 21 maj

Hösten 2018
Torslanda-Björlanda 13 november

Filmer inför visitationerna

I samband med biskop Susannes visitationer produceras korta filmer där det som församlingen är extra stolta över i sitt arbete presenteras. I regel två filmer per visitation – en som lyfter fram en kulturhistoriskt viktig del och en som lyfter en mer konkret del av församlingens sociala arbete.