Foto: GettyImages

Vanliga frågor om att samarbeta i kampanjer

Upptäck hur du kan engagera dig i gemensamma kampanjer inom Svenska kyrkan. Från att delta i budgetinsamling till att arrangera lokala aktiviteter – här är svaren på vanliga frågor.

Varför är det viktigt att samarbeta för en starkare röst?

Genom att samarbeta kan vi skapa en kraftfullare röst i samhället. När flera deltar i en gemensam kampanj får budskapet ett större genomslag jämfört med flera mindre kampanjer som agerar var för sig.

På vilket sätt kan samarbete hjälpa till att dela resurser?

Samarbete gör det möjligt att dela resurser som tid, expertis och kreativitet. Istället för att varje enhet skapar material från grunden kan vi dela gemensamt framtaget material och frigöra arbetstid för implementering. Dessutom får vi tillgång till väl underbyggt material genom exempelvis referensgrupper, vilket kan vara svårt att åstadkomma på egen hand.

Hur kan samarbete hjälpa till att dela kostnader?

Genom att samarbeta kan vi dela på kostnaderna för marknadsföring och andra utgifter. Till exempel kan vi göra en enda större bokning på sociala medier istället för flera små, vilket håller priserna nere. Dessutom kan vi få bättre priser när vi köper stora volymer, vilket kan möjliggöra större kampanjer än vad varje enhet skulle klara av ensam.

Vad händer om vi ökar budgeten?

Om vi till exempel ökar annonsbudgeten med 10 000 kronor kan vi nå ut till ungefär 333 000 fler personer digitalt i hela området. Vi siktar på att varje person ser annonsen ungefär 4 gånger, vilket brukar vara tillräckligt för att göra reklamen effektiv. Med 100 000 kronor extra kan vi välja att synas på tre stora tågstationer med stora digitala skärmar eller ha en mindre annons i alla dagstidningar i området.

Hur kan jag delta i den gemensamma kampanjbudgeten?

Det är enkelt! Du väljer den summa pengar du vill bidra med och fyller i formuläret på kampanjsidan som du sedan skickar till oss. När sista anmälningsdatum har passerat skapar vi kampanjen utifrån den totala budgeten som samlats in från alla deltagare. Vi tar direkt kontakt med de enheter som är anslutna för att kommunicera om kampanjen. Fakturan för den valda summan kommer via KOB utan extra kostnader.

Vad gör Göteborgs stift?

Göteborgs stift bidrar totalt med 300 000 kr, som fördelas på tre olika kampanjer (sommar, sorg och jul). Stiftet samordnar, hanterar ekonomi och administration för kampanjerna och gör det enkelt för församlingar att ansluta sig.

Hur kan församlingar och pastorat hjälpa till med kampanjerna på annat sätt?

Församlingar och pastorat kan vara till stor hjälp genom att sprida det material som Svenska kyrkan tar fram för kampanjerna. Det kan vara affischer, foldrar, annonser och annat material speciellt gjort för kampanjen. Genom att dela detta material på olika platser och via olika sätt, till exempel på sociala medier eller i lokala tidningar, kan församlingarna nå ut till fler människor och göra kampanjen mer synlig.

Kan församlingar också arrangera egna aktiviteter i samband med kampanjerna?

Absolut! Församlingar kan ordna egna aktiviteter och evenemang som passar med budskapet och temat för kampanjerna. Det kan vara allt från gudstjänster och bönestunder till debatter, föreläsningar eller samtal om viktiga frågor som har med kampanjens tema att göra. Genom att ordna sådana aktiviteter kan församlingarna engagera sin egen församling och det lokala samhället i kampanjens frågor och öka medvetenheten och förståelsen för dem.

Var kan man hitta mer information?

Mer information om gemensamma kampanjer inom Svenska kyrkan finns på kyrkans officiella intranät "Kornet" eller genom att kontakta ditt stift.