Foto: GettyImages

FAQ gemensamma kampanjer

Svar på vanliga frågor om gemensamma kampanjer.

Vad är gemensamma kampanjer inom Svenska kyrkan?

Gemensamma kampanjer är initiativ som Svenska kyrkan tar för att öka medvetenheten om ett specifikt ämne. Genom att samla resurser och arbeta tillsammans i hela landet kan Svenska kyrkan nå ut till fler och skapa större förändring.

Vad är syftet med gemensamma kampanjer?

Syftet med gemensamma kampanjer är att öka medvetenheten om ett specifikt ämne och att skapa en större förändring. Genom att samla resurser och arbeta tillsammans kan Svenska kyrkan nå ut till fler människor och sprida kunskap om olika frågor.

Vilka är några exempel på gemensamma kampanjer inom Svenska kyrkan?

Exempel på gemensamma kampanjer inom Svenska kyrkan inkluderar kampanjer om dop, konfirmation, sorg, sommarkyrkor och jul.

Hur kan församlingar bidra till gemensamma kampanjer?

Församlingar kan bidra till gemensamma kampanjer genom att ordna aktiviteter och evenemang som är i samklang med kampanjerna. De kan också sprida information om kampanjerna via sina hemsidor, sociala medier och genom att informera sina medlemmar under gudstjänster eller andra evenemang.

Var kan man hitta mer information om gemensamma kampanjer inom Svenska kyrkan?

Mer information om gemensamma kampanjer inom Svenska kyrkan kan hittas på kyrkans officiella intranät ”Kornet” eller genom att kontakta ditt stift.