Foto: Alex & Martin/Ikon

Pappiskoulutus

Jumalanpalvelus on seurakunnan keskiössä. Siinä tapahtuu Jumalan ja ihmisten välinen kohtaaminen. Pappina viet Jumalan sanaa eteenpäin ja teet siitä elävän, johdat jumalanpalveluksia ja hartauksia yksin tai yhdessä kollegojen ja muiden seurakunnan jäsenten kanssa. Papin ainutlaatuisiin tehtäviin kuuluvat kastaminen, konfirmointi, vihkiminen ja hautaus.

Pappina olo on enemmän kuin ammatti, se on kutsumus, jossa on kysymys elämänasenteesta ja henkilökohtaisesta uskosta. Pappi olet koko ajan. Se ei ole tehtävä, joka loppuu työpäivän loppuessa.

Koulutustiet

Pastoraaliteologiselle loppuvuodelle pääsemiseksi tarvitaan 255 korkeakoulupistettä. Opintojen tulee koostua vähintään yhdestä maisterintutkinnosta teologiassa/uskontotieteessä. Myös pastoraaliteologinen peruskurssi on suoritettava Ruotsin kirkon koulutusinstituutissa. Lisäksi vaaditaan kahdeksan viikon harjoittelu seurakunnassa sekä 8-10 päivän osallistumisjakso ”Mötesplats stift och student”.

Vasta tämän jälkeen tulee hyväksytyksi pastoraaliteologiselle loppuvuodelle Ruotsin kirkon koulutusinstituutissa. Papin virka on yksi Ruotsin kirkon vihkimysviroista. Sillä tarkoitetaan, että jonkun Ruotsin kirkon kolmentoista hiippakunnan piispoista on hyväksyttävä sinut pappiskokelaaksi. Otat itse yhteyden siihen hiippakuntaan, jossa haluat pappisvihkimyksen, mielellään koulutuksen varhaisessa vaiheessa. Pappisvihkimyksen jälkeen seuraa vuoden palvelus kappalaisena.

Haluatko tietää lisää?
Ota mielellään yhteys minuun!