Foto: Getty Images

Fakturering till Göteborgs stifts prästlönetillgångar

Följande gäller när du ska fakturera Göteborgs stifts prästlönetillgångar:

Fakturareferens på alla leverantörsfakturor

Fråga alltid din kontaktperson efter fakturareferens. Denna uppgift ska alltid finnas på fakturan och stå i fältet ”Er referens”. Märkningen används för att rätt personer ska kunna godkänna fakturan för betalning.

Fakturaadress

Göteborgs stifts prästlönetillgångar
Fack 77801744
Box 15018
750 15 Uppsala

Notera att fakturaadressen (som går direkt till vår scanningsleverantör) måste stå på alla fakturor oavsett faktureringssätt.

Annan post ska skickas i separat försändelse till Göteborgs stifts prästlönetillgångar på adress Box 11937, 404 39 Göteborg (ex följesedlar, traktdirektiv, momsintyg, protokoll m.m)

Uppgifter som ska finnas på fakturan

  • Leverantörens juridiska namn och adress
  • Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer.
  • Bankgiro (eller plusgiro alt bankkonto)
  • Kundens juridiska namn = Göteborgs stifts prästlönetillgångar (org.nr 857201-3764)
  • Fakturaadress
  • Aktuell fakturamärkning
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp i kronor och % per momssats

Betalningsvillkor

Göteborgs stifts prästlönetillgångar tillämpar och accepterar 30 dagars betalningsvillkor. Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras inte.

Dröjsmålsränta accepteras endast enligt räntelagen dvs. referensränta +8%.

Faktureringssätt

E-faktura (EDI-faktura)

Vi föredrar att få E-faktura då detta är enklare och säkrare för båda parter. Det här är de uppgifter ni behöver ange i ert system:

VAN-leverantör: Swedbank
E-fakturaadress: 8572013764 (även kallad EDI-adress)

PDF-fakturor

Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas som ett bifogat dokument i pdf-format till: 77801744@faktura.svenskakyrkan.se

Leverantörsfakturor i utländsk valuta kan mejlas som ett bifogat dokument till: 77801744@invoice.svenskakyrkan.se

Är fakturan flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan den bifogas i mejlet.

Skriven information i mejlet kommer inte att behandlas.

En kvittens skickas till den e-postadress fakturan skickades från om kravet på filformatet uppfylls. Kvittensen innebär att fakturan har skickats vidare till skanningsleverantören för inskanning.

Pappersfaktura

Pappersfakturor skall adresseras och skickas till följande adress:

Göteborgs stifts prästlönetillgångar
Fack 77801744
Box 15018
750 15 Uppsala