Vänstiftet Borg

Genom historien finns det relationer mellan de båda stiften, som gränsar till varandra. Nu har vänskapen formaliserats i ett vänstiftsavtal mellan Borg Bispedømme och Göteborgs stift.

Borg Bispedømme i Norge och Göteborgs stift har redan en relation. Historiskt har stiften hört samman och idag rör sig människor över den gemensamma gränsen för både arbete och boende.

De goda relationerna har nu att fått en formell ram för att vänskapen ska fördjupas och kontaktytan öka. Därför har de båda stiftens respektive styrelser slutit ett vänstiftsavtal.

Vänskap mellan människor
Nyckelord för vänstiftsutbytet är vänskap, kunskap och inspiration. Relationen handlar naturligtvis om en vänskap mellan två organisationer men främst en vänskap mellan människor. Därför är ett mål att församlingar ska uppmuntras till att hitta former för olika utbyten över gränsen. Det kan ske genom att man inbjuder varandra till arrangemang i respektive stift t ex utbildningar, festivaler och konferenser.

Förhoppningarna är att det ur vänskapen kommer att växa ny kunskap om nya idéer som kommer att påverka båda stiften. Men gemenskapen är också en bönegemenskap där man ber för varandra.

Borgs stifts vision är ”Mer himmel på jord” och Göteborgs stifts vision är ”En öppen, tydlig kyrka som på ett relevant sätt förmedlar evangelium till alla människor”.

Läs mer om Borg Bispedømme via deras webbplats.