Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kommunicera ideella uppdrag

När ni har kommit fram till hur ni vill presentera det ideella uppdraget behöver det bli synligt också. Använd de kanaler ni redan har tillgång till i församlingen, till exempel den egna webbplatsen, församlingstidningen, Facebook och Instagram.

Var konsekvent med hur ni presenterar uppdrag och använd alltid samma termer i rubrikerna. En bra sak är att ha en fast sida på församlingens webbplats där ni beskriver hur församlingen ser på ideellt engagemang och inbjuder till delaktighet. Uppdatera sidan med aktuella uppdrag.

När människor söker efter information ska de alltid kunna hitta fram till er. Kom ihåg: ”Det ska vara lätt för den som vill…”

Församlingstidningen

Ideella uppdrag kan samlas i församlingstidningen. Arbeta gärna sammanhållet, så att samma uppdrag visas i alla kanaler samtidigt. Då får du störst effekt och genomslag. Det som finns i trycksak och på sociala medier ska gå att återfinna när man söker efter det på webben. 

Webbsida om ideella uppdrag

En generell sida om ideella uppdrag skulle kunna se ut såhär:
……….
Engagera dig!
Vill du vara med och göra skillnad för andra människor? Att arbeta ideellt i Svenska kyrkan innebär en möjlighet att använda sina resurser i ett meningsfullt sammanhang och att vara del i en gemenskap.

Ideell är den som utför ett uppdrag av fri vilja, på sin fritid, utan betalning. Anledningarna till att engagera sig ideellt är förmodligen lika många som antalet ideella medarbetare, men allt har sin grund i att vara församling tillsammans. Man trivs där man behövs!

Våra verksamheter omfattar många områden, allt från konfirmand- och ungdomsarbete, besöksverksamhet till pilgrimsgrupp och gudstjänstvärdar.

Det förväntas av dig som ideell medarbetare att du…

Församlingen ansvarar för att…

Kontakta församlingens samordnare för att få veta mera!  
Anders Andersson, diakon. Tel: 0123456

Aktuella ideella uppdrag:
……….

Affischer

Har ni fasta platser där ni affischerar, och det finns utrymme för en ”platsannons”? Utnyttja tillfället att både informera om aktuella uppdrag och samtidigt ge en bild av att detta är en församling som är öppen för att möta medlemmars engagemang. I Svenska kyrkans mallverktyg kan du enkelt göra egna affischer.

Volontärbyrån

Volontärbyrån finns en stor del av Svenska kyrkans ideella uppdrag samlade. Här kan blivande volontärer söka bland uppdrag som församlingar har lagt in. I Content Studio (administrationsverktyget för svenskakyrkan.se) finns det en färdig widget som länkar till Volontärbyrån. Den kan ni lägga in på församlingens webbplats för att underlätta för dem som söker uppdrag.

Sociala medier

Sociala medier samspelar med våra webbplatser. Du kan med fördel lägga ut ideella uppdrag i de sociala medier som församlingen redan använder, och länka in till mer information på webbplatsen. Att Svenska kyrkan erbjuder ideella uppdrag är en av de saker som vi enligt medlemsundersökningar vet att våra medlemmar uppskattar. Genom att dela uppdragen i människor digitala vardag så bidrar vi till att visa på kyrkans relevans i samhället.