Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ledning

Målsättningen är att ledningsgruppen i huvudsak ska fungera som strategisk grupp. Det vill säga att agendan ska ha fokus på helheten snarare än detaljer.

Ledamöterna i ledningen representerar inte bara en del av verksamheten, utan alla representerar helheten. Det betyder att alla förväntas bidra konstruktivt till diskussioner om samtliga ämnen, även om det inte är ens fackområde. Detta kräver tillit, kreativt motstånd och lyssnande. Under processen inför beslut uppmuntras att åsikter får brytas mot varandra. Olika infallsvinklar ger bättre spänst till diskussionen. När väl beslut är fattade är alla solidariska med beslutet. Större strategiska frågor behöver bearbetas över längre tid, och ibland måste självklart även detaljfrågor behandlas och beslutas om.

Ledningen består av Stiftsdirektorn (mötesordförande), alla enhetschefer samt HR-specialist och kommunikatör. Biskopen närvarar vid behov och i mån av tid. Utöver detta träffar stiftsdirektor varje enhetschef en gång per månad för att diskutera enhetens arbete på mer detaljerad nivå. Till ledningens och stiftsdirektorns stöd finns det ledningsarbetsgrupper med olika fokus. Dessa kan skifta under tid.

Jonas Ransgård

Jonas Ransgård

Göteborgs stift

Stiftsdirektor, Ledning