Några barnhänder målade i olika färger sträcker sig mot himlen.
Foto: Shutterstock

Digital metodfrukost

Metodfrukostarna, som ges en gång per termin, riktar uppmärksamhet på ”hur-frågor-i-praktiken” i mötet med barn och unga. Först ges input av en inbjuden gäst och därefter delar vi erfarenheter utifrån temat. 15 okt 2024, digitalt

Biskopsbrevet för lärande och undervisning ”och lär dem…” uppmanar oss att lära och undervisa om bibelns berättelser och kristen tro. Att hitta anknytningar som kopplar ihop människors livsfrågor och bibelns berättelser. Att synliggöra kristen etik och den kristna trons bidrag för rättvisa, fred och försoning. Att tolka och uttrycka kristen tro så att dess förmåga att ge oss människor mening och livsmod blir tydlig i vår tid. Metodfrukostarna bidrar till hur detta kan göras i våra konkreta praktiker.

Tidigare teman har varit ”Kyrka och skola. Från F-klass till gymnasiet”, ”Bibelarbete med barn och unga”, ”Att gestalta andakt från mitten”, ”Rösten – med fokus på barn och ungas röster” och ”Hur skapar vi möten där alla blir sedda, olikheter tas tillvara och där vi skapar tillsammans?”. Temana varierar och välkomnar dig oavsett profession! Den gemensamma nämnaren är alltid det gemensamma lärandet utifrån ”hur-frågan” i den konkreta församlingspraktiken.

Syftet med dagen är att hjälpa och stärka i kreativa och genomtänkta pedagogiska förhållningssätt. Medan vi sitter med frukost framför vår egen skärm inspireras vi av en inbjuden gäst som arbetat med - och tänkt lite extra – kring det didaktiska ”hur-ämnet” för dagen. Efter att den inbjudna gästen lotsat oss in i temat och inspirerat delar vi erfarenheter, funderingar och reflekterar över hur vi som medarbetare kan lära av varandra och ge vidare det vi själva har tagit emot. 

Eftersom varje tillfälle är fristående från varandra anmäler du dig separat till respektive tillfälle.

Tisdag 15 oktober 2024: Hur kan vi arbeta för fred, miljö, mänskliga rättigheter och demokrati tillsammans med barn och unga?

Genom metoder och öppna samtal kan vi tillsammans ingjuta mod, hopp och handlingskraft i vardagen med varandra. Sensus har flera material som anknyter till temat, bland annat ”MOD – mångfald och dialog” och ”Hur skapar vi fred med jorden?” Genom övningar och samtal prövar vi tillsammans med Julia Carlbäcker, verksamhetsutvecklare på Sensus och Jakob Lindkvist, enhetschef på Sensus hur vi kan lyfta dessa viktiga frågor med barn och unga, områden med hög angelägenhet just här och nu.

Kostnadsfritt

Tisdag 15 oktober 2024 kl. 9.00–10.30, digitalt
Anmäl dig här senast den 7 oktober 2024

    Vill du veta mer eller har idéer och önskemål om tema? Kontakta mig gärna!

  • Beata Åhrman Ekh

    Beata Åhrman Ekh

    Stiftskonsulent för lärande och undervisning, Församlingsutvecklingsenheten