Introduktion stiftets ekonomitjänst

En introduktion till stiftets ekonomitjänst för dig som arbetar med ekonomi i församling/pastorat ansluten till det gemensamma arbetssättet. Ges på förfrågan

Under introduktionen ges en presentation samt möjlighet till dialog och nätverkande mellan deltagarna. Introduktionen kan anpassas men beräknas ta ca 3 timmar.

Vi kommer bland annat prata om:

  • Göteborgs stift
  • Servicebyråtjänster i Göteborgs stift
  • Gemensamt Administrativt Stöd (GAS)
  • GAS Ekonomi
  • Servicebyråtjänster Ekonomi
  • Roller och ansvarsfördelning
  • Ekonomi i Svenska kyrkan i stora drag

I anslutning till presentationen finns det möjlighet att träffa handläggare för respektive församling/pastorat.

500 kr

Ges på förfrågan