En blandad kör övar i en kyrka.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Medlemsundersökningar

På den här sidan finns länkar som kan vara värdefulla om du vill fördjupa din kunskap om Svenska kyrkans medlemmar.

Verktygslåda för omvärldsanalys

Omvärldsbevakning och en analys av vad det som sker i vår omvärld ger möjligheter att utveckla verksamheten för att möta förändringar och utmaningar. Som stöd för församlingar i detta arbete har analysenheten vid kyrkokansliet tagit fram:

Samlingssida för olika statistiska undersökningar

Flera undersökningar har gjorts inom Svenska kyrkan; konfirmation, dop och gudstjänsten. Men även om ekonomi, medlemsutveckling och prognoser, fastigheter och annat. Mer om det kan du läsa om på samlingssidan för statistiska undersökningar.