Foto: Kristin Lidell

Filmer inför visitationerna

I samband med biskop Susannes visitationer produceras korta filmer där det som församlingen är extra stolta över i sitt arbete presenteras. I regel två filmer per visitation – en som lyfter fram en kulturhistoriskt viktig del och en som lyfter en mer konkret del av församlingens sociala arbete.

Munkedals församling 25 januari 2022

Kinds pastorat 8 december 2021

Kungsbacka-Hanhals församling 21 oktober 2021

Askims församling 13 oktober 2021

Mölndals pastorat 9 september 2021