Ekonomi

Inom ekonomi arbetar vi med bokslut och årsredovisning, budget, redovisning och fakturahantering. Information kring våra rutiner och dokument finns på vår interna mötesplats för Ekonomitjänsten, Göteborgs stift.

Kompetensutveckling Ekonomi

Göteborgs stift släpper nya kurser och arrangemang terminsvis. Anmäl dig nu! Inspireras, utveckla din kompetens och skapa nätverk genom att gå kurser tillsammans med andra deltagare.

Information Ekonomi

Mycket information inom ekonomiområdet finns på nationell nivås intranät Kornet och på vår interna mötesplats för ekonomitjänsten, Göteborgs stift.

Kontakt med Ekonomi

På Göteborgs stiftskansli arbetar ungefär 40 ekonomer och ekonomiassistenter. Vi arbetar tillsammans i team enligt ett gemensamt arbetssätt för minskad sårbarhet och ökad effektivitet.

Ekonomitjänster

Inom ekonomiområdet tillhandahåller Göteborgs stiftskansli tjänsterna "Ekonomi volym" och "Ekonomi kvalificerad". Syftet är att främja god ekonomisk förvaltning och effektiv administration för församlingar och pastorat.