Kyrkans diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Kristen tro omsatt i handling. Vi har fått ta emot Guds kärlek på olika sätt i våra liv och nu får vi ge vidare och dela den, i praktisk handling, med andra.

Det finns en oändlig mängd uppgifter för kyrkans diakoni. Utsattheten och utanförskapet är stort i samhället idag. Vi måste ställa oss frågan vad kyrkans uppgift är? Hur ska vi prioritera bland alla uppgifter. För att kunna göra det måste en teologisk reflektion över kyrkans tro och uppdrag ställas i relation till de sociala förutsättningarna som råder i församlingen. Ur detta kan sedan ett diakonalt förhållningssätt och arbetssätt växa fram. Följande tre ord är viktiga: SE - BEDÖM - HANDLA

Diakoni handlar också om att bygga förtroendefulla relationer inom kyrkan och mellan kyrkan och det omgivande samhället. Diakoni växer fram ur församlingens gemenskap. Där människor kommer samman, firar gudstjänst, ber, lovsjunger och delar brödet. I den gemenskapen där vi alla får ta emot växer också kärleken till andra. Vi får dela med oss av vad vi fått!

Göteborgs stift vill på olika sätt stödja, utveckla och inspirera till diakoni i församlingar och samhälle. Vi erbjuder kurser, utbildningar, nätverk och handledning i olika diakonala frågor och ämnesområden. Vi samlar också regelbundet kontraktssamordnare för diakoni till möten där vi vill inspirera reflektion och utveckling av det diakonala arbetet i respektive kontrakt och församling.

 ”Diakoni är uppdraget till kyrkan, grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet, möta varandra i utsatta situationer.”
(diakonidef, kyrkostyrelsen 1999)