Pilgrimsvandring
Foto: Magnus Aronsson /Ikon

Pilgrimsvandringar i Göteborgs stift

Att vandra i en lagom lunk, hinna med att se och uppleva utmed vägen, att tänka en tanke till slut. Att få möjlighet att tala med medvandrare men även kunna gå tillsammans i tystnad. En pilgrimsvandring är välgörande för både kropp och själ.

Tidigare har pilgrimsvandringar eller vallfärder främst gått till heliga platser. Under århundradenas lopp har människor vandrat kors och tvärs genom Europa för att besöka de heliga platserna - Jerusalem, Rom Santiago de Compostella, Vadstena… Motiven har skiftat: helighetslängtan, botgöring, för att be om helande.

I vår tid ligger fokus mer på själva vandringen. Den blir i sig en andlig resa, både en inre och en yttre resa som innebär möjlighet till möten med naturen, med andra människor, med Gud och med mig själv.

Runtom i Göteborgs stift kan man delta i pilgrimsvandringar som olika församlingar ordnar. Några är en eller ett par timmar långa, andra sträcker sig över flera dagar. En del går på naturstigar, andra i stadsmiljö.

I Pilgrimskalendern kan du hitta pilgrimsvandringar som ordnas av Pilgrimscentrum i Göteborg och olika församlingar runtom i stiftet, sorterade efter datum. 

Bredvid stigen i skogen sitter en pinne med markeringen för pilgrimsled.

Pilgrimsvandringar i Svenska kyrkan

Vill du pilgrimsvandra på annan ort? Här hittar du alla kommande vandringar i Svenska kyrkans regi, över hela Sverige.

Ett led av pilgrimer på vandring genom en grön granskog.

Pilgrimsleder, nätverk och organisatörer

Här kan du läsa mer om pilgrimsleder samt om församlingar och organisationer som ordnar pilgrimsvandringar runtom i Göteborgs stift.

Pilgrimmer på vandring längs en landsväg. Soligt väder och blå himmel.

Något händer i oss när vi är på vandring

På medeltiden pilgrimsvandrade människor för att korta ned tiden i skärselden. Idag är motivet ett annat. Det kan handla om att gå på egen hand eller tillsammans med andra; att samtala och reflektera, att begrunda och kontemplera. De som vandrar som pilgrimer upplever både en yttre och en inre resa.