Foto: Getty Images

Dokument Act Svenska kyrkan

Här finns färdigt material, mallar och dokument för församlingar och pastorat som kan användas fritt. Fråga gärna om frågor uppstår.