Korsväg 2022 1

Tidskriften Korsväg

Korsvägs uppgift är att stimulera teologisk reflektion över kristen tro, kyrkans identitet och kyrkans uppgifter som kristen församling.

Korsväg skickas gratis till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i församlingar i Göteborgs stift och Karlstads stift. För att få Korsväg ska du som anställd eller förtroendevald vara registrerad som en av dessa två kategorier i Svenska kyrkans register Kyrksam, som hanteras av respektive församling/pastorat. Ideella medarbetare och andra intresserade som vill ha Korsväg måste skicka in sina adressuppgifter till stiftskansliet i Göteborg.

Är du intresserade av Korsväg eller har frågor om Korsväg, mejla till goteborg.korsvag@svenskakyrkan.se 

Korsvägsartiklar

Ett urval av artiklar och krönikor från tidskriften Korsväg.

Korsväg – uppskattad och läst!

Under våren 2019 genomfördes en läsvärdesundersökning av Korsväg hos tidskriftens läsare i Göteborgs stift och Karlstads stift. För att vara en icke-prenumererad tidskrift har Korsväg mycket höga läsvärdessiffror.