Andra språk/Mångkultur

Att mötas kräver ett gemensamt språk – i Sverige oftast svenskan. Att möta Gud är lättare – det sker på modersmålet. Det tillhör lutherska grundprinciper att varje individ får tillgång till evangeliet på sitt språk. På vilka språk lever man i vårt stift?

Församlingens uppgift är att vittna om Jesus Kristus. Varje människa bör bemötas med det kristna glädjebudskapet just där hon befinner sig. På hennes känslospråk, inom de trygga kulturella ramar hon känner igen. Vår gemensamma utmaning är att finna sätt att erbjuda mötesplatser och information på relevanta språk.

Det finns stora förväntningar i kulturella och språkliga minoriteter att få ta del av kyrkans budskap och samtala på sitt modersmål. Den egna kulturen och det egna språket är väsentliga för identiteten. Gemensamma berättelser ger kraft och trygghet. Att man i en församlings-instruktion skall redogöra för ”verksamhet på andra språk” avspeglar tanken på en naturligt flerspråkig församling.

Små språkgrupper får inte lätt sina röster hörda genom kyrkoråd. Det kan avhjälpas genom minoritetsspråkiga arbetsgrupper, gärna gemensamma med närliggande församlingar och lämpliga minoritetsföreningar. En sådan grupp fungerar bäst på minoritetsspråk och med en ordförande från kulturområdet i fråga.

Stiftet kan bistå med statistik från SCB beträffande antal personer som har sin bakgrund i andra kulturer och länder. Stiftet erbjuder kurser och samlingar om arbetsmetoder och förhållningssätt angående mångkulturellt och –språkigt arbete.