Foto: Getty Images

Maa-alueet

Göteborgin hiippakunnan papinpalkkavarat käsittävät noin 2000 hehtaaria viljelysmaata. Suurin osa viljellystä maasta on annettu vuokralle tila-, sivutoimi- ja laitosvuokrauksen sekä muiden lupien muodossa.

Papinpalkkavarojen hallinto ei harjoita maataloutta, vaan viljelysmaan vuokraaja saa viljellä sitä vapaasti.

Ajan myötä on vuokratilojen määrää pienennetty pyrkimyksenä harvemmat ja suuremmat tilat, mikä mahdollistaa rationaalisemman maatalouden ja hallinnon. Pyrkimyksenä on luoda maatalousyksikköjä, jotka ovat pitkällä tähtäimellä kannattavia ja tuottavia. PLT työskentelee pitkäjänteisesti kiinteistöjemme kehittämiseksi ja vahvistamiseksi ostamalla lisämaata, investoimalla navettoihin, lietelantasäiliöihin ynnä muihin sekä toteuttamalla ja tukemalla ympäristöä parantavia toimenpiteitä.

Göteborgin hiippakunnan Papinpalkkavarojen kaksi suurinta vuokratilaa sijaitsevat Hallannissa. Ne ovat Tollastorpin viljatila ja Glostorpin tila, jolla on suuri maitokarja.

Göteborgin Magasinsgatanilla Papinpalkkavarat on omistanut vuokratalon vuodesta 2015. Suunnitteilla on tehdä nyt kolmikerroksiseen rakennukseen yksi kerros lisää. Kiinteistössä on vuokra-asuntojen lisäksi myös ravintolatoimintaa ja vähittäiskauppa.

Göteborgin PLT vuokraa maata metsästysvuokraajille riistanhoitoa ja metsästystä varten. Metsästysmaiden vuokraajilla on useimmiten paikallinen yhteys, ja he ovat vuokranneet maata pitemmän aikaa. Metsästysvuokramaita vapautuu harvoin, koska useimmiten toinen metsästysseurueen jäsen ottaa yli, kun joku ei enää halua jatkaa vuokraamista.