Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kommunikation, LFP

Den lokalförsörjningsplanering som församlingar och pastorat nu påbörjar kan leda till förändringar. Framför allt i fastighetsinnehavet, men även i verksamheten. I all förändring är kommunikation en nyckelfråga.

Genom kommunikation kan vi få människor att förstå varför en förändring behövs, vilka problem förändringen ska lösa, vilka möjligheter och förbättringar den kan medföra, och hur det kommer att bli när den är genomförd. Bra och tydlig kommunikation under förändringsprocesser minskar risken för rykten, missuppfattningar och onödig oro.

Du som ansvarar för att leda arbetet i din enhet – tänk på att involvera pastoratets eller församlingens kommunikatör från början. Om du inte har tillgång till en kommunikatör kan du använda materialet på den här sidan, och på nationell nivås intranät som stöd i ditt kommunikationsarbete.

Planera kommunikationen

Lägg upp en plan för kommunikationen. En kommunikationsplan kan vara omfattande eller enkel, beroende på vad som ska kommuniceras.

Frågor inför planeringen:   

  • Vad i projektet kan lösas med kommunikation? 
  • Vilka är målgrupperna?
  • Vad behöver målgrupperna veta och när?   
  • Hur når vi målgrupperna, vilka kanaler ska vi använda?  

När det gäller lokalförsörjningsplanering finns exempel på en arbets- och kommunikationsplan. I den är kommunikationsplaneringen något förenklad och integrerad i övrig projektplanering.

Planen sträcker sig fram till en fastställd lokalförsörjningsplan, sedan fortsätter arbetet med eventuell utredning, beslut om åtgärd och genomförande. För det behövs nya planer, där det är viktigt att tänka in externa målgrupper och dialogen med dem i kommunikationsplaneringen.