Avtal och uppstart

Vid intresse för Göteborgs stifts tjänster förs ett inledande samtal mellan stiftet och församlingen/pastoratet. Därefter finns möjlighet att gå vidare med att kartlägga förutsättningar, ta fram offert och avtalsförslag.

Anslutning till Svenska kyrkans gemensamma system och Göteborgs stifts tjänster

Vid intresse för anslutning till Svenska kyrkans gemensamma system och Göteborgs stifts tjänster, börjar vi med ett inledande samtal. Vi går där igenom ert nuläge och behovssituation samt presenterar de olika tjänster som stiftet kan erbjuda, d v s ekonomitjänster, HR-tjänster, fastighetstjänster, kulturarvstjänster och kommunikationstjänster samt om intresse finns lönetjänsten*. För varje tjänsteområde finns beskrivningar av innehåll, omfattning och upplägg.

För kontakt om stiftets tjänster, se nedan.

*Lönetjänster utförs fr o m 2021-05-01 av Svenska kyrkans Löneservice. Läs mer om Löneservice på Kornet.

Förutsättningar

Utifrån ert behov och intresse, gör vi tillsammans en kartläggning av förutsättningar där vi går igenom era förutsättningar och sammanställer uppgifter för de tjänsteområden som är aktuella.

Offert och avtal 

Vi har därefter underlag för att upprätta en offert med bilagor som beskriver innehåll, prisbild och uppskattad kostnad per tjänst. 

När ni beslutat att anlita stiftet för tjänster inom ett eller flera områden, tar vi fram ett avtalsförslag för er påsyn och underskrift. Avtal för stiftets tjänster består av följande dokument:

  • Anslutningsöverenskommelse som redogör för avtalsparter och avtalets olika delar.
  • Allmänna villkor för Göteborgs stifts tillhanda­håll­ande av administrativa tjänster
  • Allmänna villkor för person­upp­gifts­behandling vid nyttjande av administrativa tjänster eller IT-tjänster som tillhandahålls av Göteborgs stift​
  • Särskilda villkor för administrativa tjänster inom respektive tjänsteområde
  • Särskilda villkor för person­uppgifts­behandling för administrativa tjänster inom respektive tjänsteområde  ​

Anslutningsöverenskommelsen upprättas i två exemplar i original och undertecknas av församlingen/pastoratet och stiftet. I anslutningsöverenskommelsen hänvisas till de allmänna och särskilda villkoren som finns tillgängliga nedan. Det är alltid den senaste versionen av villkoren som gäller och som finns publicerad på stiftets intranät.

Uppstart och kvalitetssäkring

I samband med att vi ta fram avtalsförslag, börjar vi också gemensamt planera för uppstarten av tjänster. Särskilda handläggare utses för respektive tjänsteområde och vi påbörjar praktiska förberedelser och kommer överens om tidplan och upplägg. 

Stiftet arbetar systematiskt med kvalitetssäkring av tjänster på operativ, taktisk och strategisk nivå. För mer information om utveckling och kvalitetssäkring, se här. 

Du hittar alla avtal och blanketter under ”Dokument Uppdragstjänster”