Foto: Kristin Lidell

Inventarieförteckning i Sacer

Behöver kyrkans inventarieförteckning förbättras? Stiftskansliet kan hjälpa dig att göra en ny digital förteckning i Sacer, som är ett register med många fördelar. Tjänsten kan delvis finansieras av kyrkoantikvarisk ersättning.

Alla skyddade kyrkor i Svenska kyrkan ska ha en inventarieförteckning som listar föremål av kulturhistoriskt värde enligt Kulturmiljölagen. Lagen säger också att förteckningen ska klargöra ägandeförhållanden och om föremålen förvaras på annan plats än i kyrkan. Många inventarieförteckningar runtom i stiftet uppfyller inte dessa grundläggande krav. Den enskilda församlingen kanske upplever att ”kulturhistoriskt värde” är ett luddigt begrepp. Det kan vara svårt att avgöra vilka föremål som har kulturhistoriskt värde och vilka som inte har det.

På Göteborgs stiftskansli finns flera antikvarier som är kunniga inom dessa frågor och arbetar med att upprätta och kvalitetssäkra inventarieförteckningar som uppfyller gällande lagkrav och föreskrifter. En viktig del av tjänsten är att peka ut föremål med kulturhistoriskt värde. Arbetet med inventarieförteckningar är en servicebyråtjänst som församlingar och pastorat kan beställa från stiftskansliet. Den nya inventarieförteckningen kan delvis finansieras av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Riktvärdet ligger på 75 procent av kostnaden. Sista ansökningsdag för KAE är den 31 oktober varje år.

Fördelar med Sacer

De nya inventarieförteckningarna görs i det digitala registret Sacer. Registret är framtaget och underhålls av kyrkokansliet i Uppsala. Det finns flera fördelar med att göra sin inventarieförteckning i Sacer.

 • Skräddarsytt för kyrkliga inventarier. Ett användarvänligt system med låg tröskel även för ovana brukare.
 • Enhetligt system. Lätt att få översikt över hela församlingens inventariebestånd.
 • Underlättar vid kommande inventeringar såväl internt som externt. Kontroller kan göras i systemet.
 • Underlättar kommunikationen med stiftet och länsstyrelsen, som båda har tillgång till systemet och kan göra översyner digitalt.
 • Bra signalement (bilder + detaljerade beskrivningar) finns om föremålet skulle bli stulet.
 • Hög säkerhetsnivå. Inloggning i registret sker via kyrknätet.
 • Bra som del av underlaget som används vid ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) vid åtgärder på enskilda föremål.

Arbetsgång 

Stiftskansliets arbete sker i flera steg. Här följer de viktigaste delarna:

 1. Fältarbete. Vi går genom den enskilda kyrkans inventariebestånd med utgångspunkt i den gällande inventarieförteckningen. I samband med fältarbetet görs en bedömning av vilka lösa inventarier och fast inredning som är kulturhistoriskt värdefulla. Dessa mäts och fotograferas.
 2. Registrering. Föremål av kulturhistoriskt värde läggs in i Sacer-registret. Vi samlar alla tillgängliga uppgifter om föremålen på ett ställe.
 3. Uppföljning och korrektur. När alla kulturhistoriska föremål är registrerade så korrekturläser församlingen/pastoratet förteckningen. Detta för att säkerställa att alla uppgifter om föremålen finns med.
 4. Den nya inventarieförteckningen antas och ersätter den gamla. Stiftskansliet lämnar över ansvaret till den lokala församlingen och utsedd ansvarig. Den digitala förteckningen är ett levande dokument som ska ändras om något sker med inventarierna.

Göteborg stiftskansli ger endagskurser i Sacer flera gånger om året. För aktuella datum, se kursanmälan HÄR