En liljekonvalj ligger på en psalmbok uppslagen på Den blomstertid nu kommer.
Foto: Lena Persson

Har ni en sommarkyrka?

Varje år lyfter vi tillsammans fram sommarkyrkorna och Svenska kyrkan som besöksmål. Gör just er kyrka synlig på svenskakyrkan.se, i appen Kyrkguiden och i sociala medier.

Under sommaren håller många kyrkor öppet för den som vill upptäcka kulturarvet, gå på gudstjänst eller andakt, konsert, utställning, delta i pilgrimsvandringar eller något annat arrangemang. På flera håll ordnas också café i anslutning till kyrkan. Många församlingar har även upptäckt vad det kan betyda för alla som är engagerade på olika sätt i församlingslivet att ha kyrkan öppen under sommaren. Att det kan bidra till att bygga upp församlingsgemenskapen och ge plats för ideella medarbetare att bidra.

Berätta om er sommarkyrka

Den aktiva sommarperioden är för många i juni, juli och augusti. Men det förberedande arbetet börjar långt tidigare. Göteborgs stiftskansli uppmuntrar församlingar och pastorat att informera om sommarkyrkor och pilgrimsvandringar i följande media:  

Kyrkguiden och webben

Genom platsadministrationen är det möjligt att registrera både kyrkor och andra platser och det är möjligt att markera vilka kyrkor som är sommar-, väg-, sevärdhets- eller pilgrimskyrka. Tagga din kyrka med sommarkyrka eller pilgrimskyrka i platsadministrationen, så blir den synlig på Svenska kyrkans och Göteborgs stifts externwebb och i appen. Lägg också gärna in evenemang kopplade till er sommarkyrka i den gemensamma kalendern, som ni gör med annan verksamhet.

Läs mer om hur du gör. Kontakta annars den som brukar registrera i kalendern, er kommunikationsansvarige. 

Sociala medier

Dela inlägg om era sommarkyrkor på olika sociala medier. Använd gärna hashtaggen #sommarkyrka så får vi förhoppningsvis se extra somriga kulturarvsmiljöer med intressant text och bild under perioden.