En liljekonvalj ligger på en psalmbok uppslagen på Den blomstertid nu kommer.
Foto: Lena Persson

Berätta om sommarkyrkor

Varje år lyfter vi tillsammans sommarkyrkorna och kyrkan som besöksmål. Gör din sommarkyrka synlig på svenskakyrkan.se, i appen Kyrkguiden och i sociala medier.

Under sommaren håller många kyrkor extra öppet för den som vill upptäcka kulturarvet, gå på gudstjänst eller andakt, konsert, utställning, delta i pilgrimsvandringar eller något annat arrangemang. På flera håll ordnas också café i anslutning till kyrkan. Många församlingar har även upptäckt vad det kan få betyda för alla som är engagerade på olika sätt i  församlingslivet under sommaren. Att det kan bidra till att bygga upp församlingsgemenskapen och öppna för ideella medarbetare.

Har du en sommarkyrka?

Den aktiva sommarperioden är för många i juni, juli och augusti. Men det förberedande arbetet börjar långt tidigare. Göteborgs stiftskansli uppmuntrar församlingar och pastorat att informera om sommarkyrkor och pilgrimsvandringar i följande media:  

       
  • Sociala medier Med hashtagen #sommarkyrka kommer vi förhoppningsvis se extra somriga kulturarvsmiljöer med intressant text och bild under perioden. Dela gärna filmen om sommarkyrkorna från Facebook-kontot "Göteborgs stift Svenska kyrkan"
  • Kyrkguiden leder dig rätt med karta och kalender: Genom platsadministrationen är det möjligt att registrera fler platser än bara kyrkor och det kommer också att vara möjligt att markera vilka av kyrkorna som är sommar-, väg-, sevärdhets- eller pilgrimskyrka. Tagga din kyrka med sommarkyrka eller pilgrimskyrka i platsadministrationen, så listas den på stiftets externwebb och i appen.