Foto: Kristin Lidell /Ikon

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen består av 15 ledamöter. Styrelsen skall leda och samordna stiftets verksamhet och förvaltning samt främja församlingslivets utveckling på många olika sätt.

 

Stiftsstyrelsen beslutar också i frågor som rör indelning av församlingar, pastorat och kontrakt samt hur stor prästorganisationen skall vara i varje pastorat.

Till sin hjälp har styrelsen tre utskott som bereder de frågor som tas upp i stiftsstyrelsen och fattar beslut i vissa ärenden. Utskotten är församlingsutskottet (FU), personalutskottet (PU) samt egendomsutskottet (EU).

Stiftsstyrelsen (2022-2025)

Presidium
Biskop Susanne Rappmann (självskriven) ordförande
Magnus Hermansson Adler (S) 1:e vice ordförande
Mats Rimborg (POSK) 2:e vice ordförande

Stiftsstyrelsens ledamöter och erättare (uppdaterad 2022-01-25)

Sammanträden

Sammanträdesschema 2022 stiftsstyrelsen m fl organ (uppdaterad 2022-01-20)

Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna!