Foto: Kristin Lidell /Ikon

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen består av 15 ledamöter. Styrelsen skall leda och samordna stiftets verksamhet och förvaltning samt främja församlingslivets utveckling på många olika sätt.

Stiftsstyrelsen beslutar också i frågor som rör indelning av församlingar, pastorat och kontrakt samt hur stor prästorganisationen skall vara i varje pastorat.

Till sin hjälp har styrelsen tre utskott som bereder de frågor som tas upp i stiftsstyrelsen och fattar beslut i vissa ärenden. Utskotten är församlingsutskottet (FU), personalutskottet (PU) samt egendomsutskottet (EU).

Stiftsstyrelsen (2022-2025)

Presidium
Biskop Susanne Rappmann (självskriven) ordförande
Kicki Halldin (S) 1:e vice ordförande
Mats Rimborg (POSK) 2:e vice ordförande

Stiftsstyrelsens ledamöter och ersättare (uppdaterad 2023-06-15)

Sammanträden

Sammanträdesschema 2024 stiftsstyrelsen m.fl. organ (uppdaterad 2023-10-19)

Protokoll från Egendomsutskottet

Egendomsutskottet fattar beslut på stiftsstyrelsens vägnar i enlighet med vad som framgår av stiftsstyrelsens delegationsordning. Egendomsutskottet bereder även ärenden till stiftsstyrelsen inom sitt ansvarsområde.

Protokoll från Församlingsutskottet

Församlingsutskottet fattar beslut på stiftsstyrelsens vägnar i enlighet med vad som framgår av stiftsstyrelsens delegationsordning. Församlingsutskottet bereder ärenden till stiftsstyrelsen inom sitt ansvarsområde.

Protokoll från Personalutskottet

Personalutskottet fattar beslut på stiftsstyrelsens vägnar i enlighet med vad som framgår av stiftsstyrelsens delegationsordning. Personalutskottet bereder ärenden till stiftsstyrelsen inom sitt ansvarsområde.