Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen består av 15 ledamöter. Styrelsen skall leda och samordna stiftets verksamhet och förvaltning samt främja församlingslivets utveckling på många olika sätt.

Stiftsstyrelsen beslutar också i frågor som rör indelning av församlingar, pastorat och kontrakt samt hur stor prästorganisationen skall vara i varje pastorat.

Till sin hjälp har styrelsen tre utskott som bereder de frågor som tas upp i stiftsstyrelsen och fattar beslut i vissa ärenden. Utskotten är församlingsutskottet (FU), personalutskottet (PU) samt egendomsutskottet (EU).

Sammanträden 2018

7 februari
24 april
13 juni
11 september
5 november
12 december

Sammanträden 2019

22 januari (måldag)
7 februari
12 mars
24 april
4 juni
10 september
7 november
10 december
(Sammanträdena börjar kl 13.00)

Ledamöter

Biskop Susanne Rappmann (självskriven) ordförande
Ing-Marie Gustavsson (S) 1:e vice ordförande
Patrik Linde (S)
Kicki Mattsson (S)
Ann-Christine Rosengren (S)
Camilla Widepalm Heurén (C)
Gunilla Franzén (C)
Anders Helgesson (ÖKA)
Hanna Broberg (ÖKA)
Mats Rimborg (POSK) 2:e vice ordförande
Anna Hautau (POSK)
Tord Nordblom (FK)
Bengt Kjellgren (BA)
Jonas Noréus (FISK)
vakant (SD)

ERSÄTTARE

Domprost Stefan Hiller (självskriven) ersättare för biskopen som ledamot
Karin Greenberg Gelotte (S)
Bengt Björkman (S)
Magnus Hermansson Adler (S)
Gustaf Hermansson (C)
Hanna Unger (ÖKA)
Karl-Gustaf Melin (VISK)
Emilia Domurat (VISK)
Staffan Bjerrhede (MPSK)
Lotta Åberg (POSK)
Jenny Ljunggren (POSK)
Per-Olof Hermansson (FK)
AnnSofie Aurell (BA)
Karl-Gunnar Svensson (KR)
Torbjörn Andersson (SD)

Församlingsutskottet FU

Anders Helgesson (ordf)
Lotta Åberg (v ordf)
Magnus Hermansson Adler
Camilla W Heurén
Tord Nordblom

Personalutskottet PU

Ann-Christin Rosengren (ordf)
Anna Hautau (v ordf)
Barbro Johansson
Tomas Rosenlundh
Per-Olof Hermansson

Egendomsutskottet EU

Gustaf Hermansson (ordf)
Christer Holmer (v ordf)
Karin Greenberg Gelotte
Johan Gustavsson
Karl-Gunnar Svensson