Ruotsin kirkon asiakirjat

Näin käsittelemme salassapitotutkintaa ja Ruotsin kirkon asiakirjojen luovuttamista.

Ruotsin kirkon asiakirjat on jaettu kahteen kategoriaan - asiakirjat, joita säilytetään julkishallinnon toimeksiannosta (lain mukaan luovutetut tai sellaiset, jotka kuuluvat kirkon hautaustoimintaan tai kulttuurimuistomerkkien hoitoon) ja omat asiakirjat, jotka on saatu tai tehty Ruotsin kirkon piirissä 1. tammikuuta 2000 jälkeen.

Yleisö voi kääntyä puoleemme saadakseen jonkin yllä olevista asiakirjoista. Ennen kuin jokin asiakirja luovutetaan, on aina tehtävä salassapitotutkinta sen selvittämiseksi, voidaanko se luovuttaa kokonaan tai vain osittain. Salassapitotutkinnassa tehdään arvio siitä, ovatko kyseisen asiakirjan tiedot salassapitovelvollisuuden alaisia. Tätä salassapitotutkintaa tehtäessä käsittelemme asiakirjassa olevat henkilötiedot lukemalla, analysoimalla ja mahdollisesti poistamalla tietyt tai kaikki henkilötiedot.

Ruotsin kirkon asiakirjoista tehdään salassapitotutkinta ja ne luovutetaan eri lakien mukaan riippuen siitä, mihin kategoriaan ne kuuluvat:

Käsittely

Ruotsin kirkon omien asiakirjojen luovuttamisen tutkinta.

Lakiperusta

Oikeudellinen velvoite; 11 § laissa Ruotsin kirkosta (tarkempia määräyksiä on Kirkkojärjestyksen 54. luvussa)

Käsittely

Julkishallinnon toimeksiannosta säilytettävien asiakirjojen luovuttamisen tutkinta.

Lakiperusta

Viranomaistoiminta;

- laki (1999:288) julkisten asiakirjojen luovuttamisesta Ruotsin kirkolle tai jollekin sen organisatoriselle osalle säilytystä ym varten.

- 2. kpl 5 § julkisuus- ja salassapitolaki (2009:400)

- Liite julkisuus- ja salasspitolakiin

Henkilötietoja tullaan käsittelemään salassapitotutkintaa ja luovuttamista varten vain sen ajan kun asia on vireillä ja ne palautetaan sen jälkeen säilytettäväksi arkistossamme.

Oman tilanteesi mukaan sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsitteleminen osana viranomaistoimintaamme. Jos kiellät tämän, emme enää saa käsitellä henkilötietoja kyseistä tarkoitusta varten, mikäli emme voi osoittaa pakottavia oikeuttavia syitä, jotka painavat enemmän kuin sinun intressisi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tämä tapahtuu oikeudellisten vaatimusten toteamiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi.