Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsutvecklingsenheten

Enhetens huvudsakliga fokus är att utveckla verksamhet som i bred bemärkelse behandlar den grundläggande uppgiften; Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Enheten erbjuder en bred variation av insatser såsom utbildningar, konsultationer och stöd i projektarbeten. Syftet är att höja kompetensen och stärka personal och förtroendevalda i stiftets församlingar. Stödet riktar sig även till ideella medarbetare.

För att kompetensförsörja stiftets församlingar för framtiden erbjuder enheten olika process- och projektutbildningar för ledare och chefer samt hjälp vid rekrytering. Enheten är också delaktig i förberedelser och genomförande av biskopens olika verksamheter, såsom fördjupande dagar för diakoner, pedagoger, musiker och teologer.

Andra verksamhetsområden som enheten arbetar med är Svenska Kyrkans Unga, verksamhet för 0-18 år, samt utveckling av ledarutbildningar, musik, gudstjänster, pilgrimsverksamhet och diakoni. Som en integrerad del i enhetens arbete drivs också projekt inom integration, migration, missionsfrågor, ungdomsarbete och välfärdsarbete.

Monica Hellerfjord

Monica Hellerfjord

Enhetschef, Församlingsutveckling