Grupphandledning alla anställda

Grupphandledning vill stödja din kompetensutveckling utifrån de behov du själv formulerar. Tillsammans ser och hör vi mer, i samspel med varandra skapas vår identitet. Genom grupprocessen erbjuds var och en att vidga och fördjupa sin uppmärksamhet och reflektion kring den egna personen i yrkesroll och yrkesuppgift. Att gå i grupphandledning kan vara stressreducerande, inspirerande, utvecklande och stödjande. Ges på förfrågan.

Göteborgs stift erbjuder grupphandledning till reducerad kostnad. En grupp träffas mellan 30-40 handledningstimmar per år (en handledningstimme är 45 min) med en handledare antingen på stiftskansliet eller annan plats. Ofta blir det mellan 2-4 timmar ca en gång per månad. Är du anställd i Göteborgs stift och funderar på att gå i grupphandledning är du välkommen att ta kontakt med stiftssamordnaren för grupphandledning, Greger Carlsson. Det gör du enklast via mail.

EFTER kontakt med stiftssamordnaren för grupphandledning, och bekräftelse om vilken grupp du ska börja i, är du anmäld. Din arbetsgivare kommer att debiteras 2 500 kr per termin.

OBS! Om du är chef eller arbetsledare se Arbetshandledning för kyrkoherdar eller arbetsledare i Göteborgs stift.

2500 kr
Grupphandledning, terminsavgift.