Block 4 – Är vi på rätt väg?

Syftet med block 4 är att församlingen ska få en gemensam bild av hur församlingen utvecklats under året. Vad man har åstadkommit i sitt arbete, hur förmågan att kommunicera har utvecklats - men också blicka framåt.

Resultatet av dagen blir kunskap om hur kommunikationen i församlingen fungerar samt en närvärldsanalys och årsplan för att driva vidare kommunikationsprojekt på egen hand. För att fortsätta ha kommunikationen som ett gemensamt uppdrag och involvera alla i det fortsatta gemensamma spaning om vad människor intresserar sig för, vad som håller folk vakna om natten och hur man på olika sätt kan bidra till kommunikationen. 

PROGRAM

  • Morgonandakt.
  • Så här ligger vi till i processen.
  • Vad tycker ni själva att ni har lärt er?
  • Läxredovisning.
  • Omvärld och närvärld.
  • En gemensam årsplan för kommunikation.
  • Spindeln - vi skattar vår kommunikativa förmåga igen.
  • Sammanfattning och utvärdering

Block 4 avslutas med att ni river lärkontraktet som ingicks i början av projektet och bestämmer hur ni ska arbeta vidare.