Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Migration

Svenska kyrkans engagemang för flyktingar och asylsökande utgår ifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

Stiftskansliet vill på olika sätt stödja församlingarna i deras arbete med "Människor på flykt" i olika faser. Exempel på detta är utbildning, rådgivning, coachning, förmedling av medel från olika håll, bidrag till familjeåterförening genom Göteborgs- och Skara stifts flyktingfond. Vi erbjuder kurser för att motverka rasism och främlingsfientlighet och samarbetar med Asylrättscentrum som ger olika föreläsningar under året.

Kriget i Ukraina

Här hittar du information om Göteborgs stifts stöd till församlingarna, med anledning av kriget i Ukraina, samt länkar till myndigheter och organisationers information.

Resurser ukrainska flyktingar

En samling länkar för dig som arbetar med att ta emot flyktingar från Ukraina.

Asylsökande och flyktingar

Svenska kyrkans engagemang för flyktingar och asylsökande utgår ifrån övertygelsen om alla människors lika värdighet som skapade till Guds avbild.

Filmer om migration

Filmer att använda som inspiration i församlingens arbete med Integration och inkludering.

Kontakt migration

Olika sätt att samverka och hålla kontakten för dig som jobbar med migrationsfrågor.