Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Migration

Svenska kyrkans engagemang för flyktingar och asylsökande utgår ifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

Stiftskansliet vill på olika sätt stödja församlingarna i deras arbete med "Människor på flykt" i olika faser. Exempel på detta är utbildning, rådgivning, coachning, förmedling av medel från olika håll, bidrag till familjeåterförening genom Göteborgs- och Skara stifts flyktingfond. Vi erbjuder kurser för att motverka rasism och främlingsfientlighet och samarbetar med Asylrättscentrums som ger olika föreläsningar under året.

Beredskapsfrågor – Kriget i Ukraina

Här hittar du aktuella länkar till myndigheter och organisationer där det finns uppdaterad information med anledning av kriget i Ukraina. Sidan uppdateras löpande, efter behov.

Resurser ukrainska flyktingar

En samling länkar för dig som arbetar med att ta emot flyktingar från Ukraina.

Asylsökande och flyktingar

Svenska kyrkans engagemang för flyktingar och asylsökande utgår ifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

Kyrkornas nätverksdag kring migration och integration 19 oktober - 20 oktober 2022

Tillsammans för ett öppet samhälle – Rum för gästfrihet och gemenskap

Filmer om migration

Filmer att använda som inspiration i församlingens arbete med Integration och inkludering.

Kontakt migration

Olika sätt att samverka och hålla kontakten för dig som jobbar med migrationsfrågor.