Möte med Markus

Kursen är en bibelskola där vi utforskar och upptäcker Bibeln som bok med särskilt fokus på Markusevangeliet. Den ger redskap för både grundläggande orientering, fördjupning och bibeltolkning. 8 tillfällen sep 2022 - maj 2023, Stiftskansliet i Göteborg

Tillsammans går vi på spaning och ser hur berättelserna kan ge livsmod och handlingskraft. Gemensamt bygger vi tro och tillit med utgångspunkt i Bibeln och våra egna liv. 

Medverkande och kursledning: Karin Janfalk, stiftspedagog, Göteborgs stift, Cecilia Cedergren, Svenska Kyrkans Unga, Göteborgs stift och Frank Lorentzon, Stiftsadjunkt Göteborg stift.

Bibelskolan genomförs fysiskt på Göteborgs stiftskansli dock med möjlighet till digital närvaro.

300 kr
Kostnadsfritt för dig som gör praktikåret ungresurs. Fika ingår

Tisdag 27 september 2022, Måndag 24 oktober 2022, Torsdag 17 november 2022, Torsdag 15 december 2022, Måndag 6 februari 2023, Tisdag 7 mars 2023, Onsdag 5 april 2023 och Torsdag 11 maj 2023, Stiftskansliet i Göteborg
Anmäl dig här senast 5 september 2022

  Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

 • Karin Janfalk

  Karin Janfalk

  Göteborgs stift

  Stiftspedagog för lärande och undervisning, Församlingsutvecklingsenheten

  Mer om Karin Janfalk

  Stiftspedagog för lärande och undervisning med mottot ”pedagogik är teologi”. Arbetar med fortbildning och kompetensutveckling vad gäller dop, konfirmation och livslångt lärande. Samlar nätverk för bland annat kyrkans förskolechefer. Ingår i 0-18 teamet och i stiftskansliets HBTQ-grupp.