Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Som patient, anhörig och personal har du tillgång till kyrkans stöd och hjälp. Svenska kyrkan och frikyrkorna arbetar tillsammans på sjukhusen med den andliga vården. Denna verksamhet kallas Sjukhuskyrkan.

Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården, vilket exempelvis innebär enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer samt gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan är kostnadsfri och vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Den formas av präster, diakoner, pastorer och assistentersom har tystnadsplikt och de för inte journal.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde. Arbetet är ekumeniskt och innefattar olika kristna kyrkor och samfund. På många håll i landet är det framför allt Svenska kyrkan och de olika frikyrkliga trossamfunden som samarbetar inom Sjukhuskyrkan, men i storstadsregionerna finns också medarbetare från Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna knutna till arbetet.  Sjukhuskyrkan kan också förmedla kontakt med företrädare för andra kristna samfund eller andra religioner.