Sjukhuskyrkan i Mölndal

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal.

Du som är patient

Vi ser in i ett sjukhusrum där det sitter en besökare framför en person som ligger i sjukhussängen.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Att drabbas av sjukdom kan väcka många tankar och känslor. Då kan det vara gott att få samtal med någon som är van att lyssna. Någon som är utomstående.

 

Du som är närstående

Att stå bredvid utan att kunna göra så mycket kan vara svårt och känslosamt på olika sätt. En utomstående samtalskontakt kan vara både till stöd och avlastning.

Du som är personal

För sjukhusets personal erbjuder Sjukhuskyrkan samtalsstöd, både enskilt och i grupp. Vi kan också ordna reflektionsgrupper för arbetslaget eller avlastningssamtal.

Kyrkrummet

Kyrkrummet i Mölndals sjukhus. På väggen hänger en tvådelad tavla med mosaik som ett fönster. På altaret framför står en vas med blommor, ett träkors och ett tänt ljus.
Kyrkrummet i Mölndals sjukhus Foto: Carina Etander Rimborg

Du kan besöka kyrkrummet för en stunds stillhet och reflektion, för att tända ljus eller skriva i  förbönsboken. 

Expeditionen

Du hittar Sjukhuskyrkans expedition och kyrkrum på entréplanet (plan 2, hus C) nära sjukhusets huvudentré, genom glasgången till höger om Pressbyrån.

Kontakta oss

Vi är ett ekumeniskt arbetslag bestående av medarbetare både från frikyrkan och Svenska kyrkan.

Vi är vanligtvis på plats under kontorstid. Finns behov av akut kontakt under kvällar och helger kan vi sökas via sjukhusets växel. På vårt expeditionsnummer 031-343 13 54 finns en telefonsvarare där det går bra att lämna ett meddelande om vi inte är på plats. Vid vår expedition finns också en brevlåda där meddelanden kan lämnas. Det går även bra att mejla oss direkt på våra e-postadresser, se nedan.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Under corona-pandemin

Sjukhuskyrkan fick hitta nya rutiner i samband med Corona-pandemin. Här berättar diakon Åsa Höglund från sjukhuskyrkan på Karolinska om sitt arbete.

Personal - Sjukhuskyrkan SU Mölndal

Anders Elfström

Anders Elfström

Equmeniakyrkan

Pastor - Sjukhuskyrkan

Här hittar du sidor om sjukhuskyrkan runt om i Sverige.

Sjukhuskyrkans symbol (logotyp) i glas

Sjukhuskyrkan under Corona

I samband med Corona-epidemin finns sjukhuskyrkan på Mölndals sjukhus till hands för dig som är drabbad själv eller är anhörig. Om du är orolig eller sörjer. Läs mer...

”När livet inte blir som det var tänkt orkar man inte hålla garden uppe. Samtalen blir avskalade och ärliga.” Göran Ohlsson om rollen som diakon i sjukhuskyrkan SU Sahlgrenska Mölndal.

Avskalade samtal

”När livet inte blir som det var tänkt orkar man inte hålla garden uppe. Samtalen blir avskalade och ärliga.” Göran Ohlsson om rollen som diakon i sjukhuskyrkan SU Sahlgrenska Mölndal.

Niklas Lüning är sjukhuspräst på Universitetssjukhuset i Linköping. Att visa omtanke ingår i hans arbetsbeskrivning.

Med omtanke som arbete!

Niklas Lüning är sjukhuspräst på Universitetssjukhuset i Linköping. Att visa omtanke ingår i hans arbetsbeskrivning.

Sorg är inte bara tårar.

Barns sorg är randig

Sorg är inte bara tårar.

En möjlighet för er som förlorat någon i den närmaste familjen att få träffa varandra.

Zebragrupp

En möjlighet för er som förlorat någon i den närmaste familjen att få träffa varandra.

Intriör sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för dig, vem du än är, varifrån du än kommer och hur ditt liv än ser ut.

Sjukhuskyrkan symbol

Om oss

Sjukhuskyrkan

För anställda inom region Östergötland

Ibland blir påfrestningarna i arbete och/eller privaliv övermäktiga. Även du som är medarbetare i region Östergötland är välkommen till sjukhuskyrkan för enskilda samtal. Du är välkommen att kontakta oss för samtal, våra kontaktuppgifter finns under Kontakt.

Sjukhuskyrkan

Kontakt

Sjukhuskyrkan

Samtal och själavård

Sjukhuskyrkan

Gudstjänst

Gudstjänster och andakter

Sjukhuskyrkan,  Lindesbergs lasarett
är till för dig som är patient, anhörig eller som har sjukhuset som arbetsplats.

Sjukhuskyrkan - en samtalspartner

Sjukhuskyrkan, Lindesbergs lasarett är till för dig som är patient, anhörig eller som har sjukhuset som arbetsplats.

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal.

Sjukhuskyrkan i Mölndal

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal.

På Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby finns Svenska kyrkan representerad med en präst och en diakon från Hammarby församling. Dessa finns för att möta, stötta och bemöta patienter, anhöriga och anställda i alla livets skeden.

Sjukhuskyrkan på Löwenströmska sjukhuset

På Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby finns Svenska kyrkan representerad med en präst och en diakon från Hammarby församling. Dessa finns för att möta, stötta och bemöta patienter, anhöriga och anställda i alla livets skeden.