20190626 Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL, Sjukhuskyrkan.
Foto: Kristin Lidell

Sjukhuskyrkan i Mölndal

Sjukhuskyrkan på Mölndals sjukhus vill vara ett stöd för dig som är patient, närstående eller personal.

Sjukhuskyrkan på Mölndals sjukhus

Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet att möta människor i olika livsskeden. Varje människa har fysiska, psykiska, sociala, existentiella och andliga behov. Sjukhuskyrkans uppgift är framför allt att fånga upp de andliga och existentiella behoven.

Vi finns när du

Vi ser in i ett sjukhusrum där det sitter en besökare framför en person som ligger i sjukhussängen.
Foto: Magnus Aronson/IKON
 • behöver någon som lyssnar
 • vill samtala om det du bär med dig
 • har andliga behov
 • önskar förbön eller vill fira nattvard

Sjukhuskyrkan arbetar med själavårdssamtal, krisstöd, gudstjänster och andakter. Sjukhuskyrkans medarbetare för inga journaler och har tystnadsplikt utifrån sina olika professioner. Våra tjänster är kostnadsfria. Vi förmedlar också kontakter till andra kyrkor och religionsföreträdare.

Du som är patient

Att drabbas av sjukdom väcker ofta många tankar och känslor. Det kan då vara till hjälp att samtala med någon som är van vid att lyssna. Sjukhuskyrkan erbjuder samtal och stöd som ger möjlighet till reflektion och bearbetning.

 

Du som är närstående

Att finnas vid sidan av den som är sjuk kan vara svårt och känslosamt på många sätt. Du kan känna dig ensam, trött och maktlös. En utomstående samtalskontakt kan vara både stöd och avlastning. Sjukhuskyrkans personal är tillgänglig för dig när du behöver någon att prata med.

Du som är personal

Att arbeta med människor med stora behov till kropp och själ innebär påfrestningar för dig som använder dig själv som redskap. Du möter existentiella och etiska frågeställningar.

För att din empati och omsorg ska hålla vill sjukhuskyrkan stödja dig som arbetar på sjukhus. Det kan ske genom enskilda samtal eller genom avlastande samtal i arbetslaget.

Kyrksal

Kyrkrummet i Mölndals sjukhus. På väggen hänger en tvådelad tavla med mosaik som ett fönster. På altaret framför står en vas med blommor, ett träkors och ett tänt ljus.
Kyrkrummet i Mölndals sjukhus Foto: Carina Etander Rimborg

Du kan besöka kyrkrummet för en stunds stillhet och reflektion, för att tända ljus eller skriva i  förbönsboken. 

Expeditionen

Du hittar Sjukhuskyrkans expedition och kyrkrum på entréplanet (plan 2, hus C) nära sjukhusets huvudentré, genom glasgången till höger om Pressbyrån.

Kontakta oss

Vi är ett ekumeniskt arbetslag bestående av medarbetare både från frikyrkan och Svenska kyrkan.

Vi är vanligtvis på plats under kontorstid. Finns behov av akut kontakt under kvällar och helger kan vi sökas via sjukhusets växel. På vårt expeditionsnummer 031-343 13 54 finns en telefonsvarare där det går bra att lämna ett meddelande om vi inte är på plats. Vid vår expedition finns också en brevlåda där meddelanden kan lämnas. Det går även bra att mejla oss direkt på våra e-postadresser, se nedan.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Under corona-pandemin

Sjukhuskyrkan fick hitta nya rutiner i samband med Corona-pandemin. Här berättar diakon Åsa Höglund från sjukhuskyrkan på Karolinska om sitt arbete.

Personal - Sjukhuskyrkan SU Mölndal

  Anders Elfström

  Anders Elfström

  Equmeniakyrkan

  Pastor - Sjukhuskyrkan

  Här hittar du information om Sveriges Kristna Råd som samordnar alla sjukhuskyrkor i Sverige Sjukhuskyrkorna>>

  Här hittar du sidor om sjukhuskyrkan runt om i Sverige.

  Sjukhuskyrkans symbol (logotyp) i glas

  Sjukhuskyrkan under Corona

  I samband med Corona-pandemin finns Sjukhuskyrkan på Mölndals sjukhus till hands för dig som är drabbad själv eller är anhörig. Om du är orolig eller sörjer. Läs mer...

  Göran Ohlsson, sjukhusdiakon

  Avskalade samtal

  ”När livet inte blir som det var tänkt orkar man inte hålla garden uppe. Samtalen blir avskalade och ärliga.” Göran Ohlsson om rollen som diakon i sjukhuskyrkan SU Sahlgrenska Mölndal.

  Med omtanke som arbete!

  Niklas Lüning är sjukhuspräst på Universitetssjukhuset i Linköping. Att visa omtanke ingår i hans arbetsbeskrivning.

  Barns sorg är randig

  Sorg är inte bara tårar. Den ändrar sig från dag till dag och känslorna är många och skiftande. I våra stödgrupper för barn, så kallade Zebragrupper, delar vi de tankar och känslor som sorgen väcker.

  Zebragrupp

  En möjlighet för er som förlorat någon i den närmaste familjen att få träffa varandra.

  Intriör sjukhuskyrkan

  Sjukhuskyrkan

  Sjukhuskyrkan finns till för dig, vem du än är, varifrån du än kommer och hur ditt liv än ser ut.

  Sjukhuskyrkan symbol

  Om oss

  Sjukhuskyrkan

  För anställda inom region Östergötland

  Ibland blir påfrestningarna i arbete och/eller privaliv övermäktiga. Även du som är medarbetare i region Östergötland är välkommen till sjukhuskyrkan för enskilda samtal. Du är välkommen att kontakta oss för samtal, våra kontaktuppgifter finns under Kontakt.

  Sjukhuskyrkan

  Kontakt

  Sjukhuskyrkan

  Samtal och själavård

  Sjukhuskyrkan

  Gudstjänst

  Gudstjänster och andakter

  Sjukhuskyrkan - en samtalspartner

  Sjukhuskyrkan, Lindesbergs lasarett är till för dig som är patient, anhörig eller som har sjukhuset som arbetsplats.

  20190626 Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL, Sjukhuskyrkan.

  Sjukhuskyrkan i Mölndal

  Sjukhuskyrkan på Mölndals sjukhus vill vara ett stöd för dig som är patient, närstående eller personal.

  Sjukhuskyrkan på Löwenströmska sjukhuset

  På Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby finns Svenska kyrkan representerad med en präst och en diakon från Hammarby församling. Dessa finns för att möta, stötta och bemöta patienter, anhöriga och anställda i alla livets skeden.