Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Mölndal Besöks- och postadress: Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3b, 43142 Mölndal Telefon: +46(31)7619300 E-post till Svenska kyrkan Mölndal

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan i Mölndal

Vi finns till för patienter, närstående och personal. Välkommen till samtal, själavård, förbön, nattvard och gudstjänst!

Många sjukhusvistelser är korta och oproblematiska, men inte alla. Sjukdom påverkar många gånger livet för både den som är direkt drabbad och för de närstående. Frågor om tro, liv och identitet kan bli aktuella. Den närstående kan också möta frågor av skilda slag och behöva stöd för egen del.

För sjukhusets personal erbjuder Sjukhuskyrkan samtalsstöd, både enskilt och i grupp, och reflektionsgrupper för arbetslaget.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan är vana att lyssna och samtala. Vi är ett ekumeniskt arbetslag bestående av medarbetare både från frikyrkan och Svenska kyrkan.

Bild: Magnus Aronson/IKON

Du kan besöka vårt kyrkrum för en stunds stillhet och reflektion, för att tända ljus eller skriva i vår förbönsbok. Det finns också ett Rum för stillhet utan religiösa symboler, där det går bra att dra sig undan för en stunds eftertanke.
Vi firar vanligtvis gudstjänst med nattvard i kyrkrummet varje onsdag kl 15.00.

Du hittar Sjukhuskyrkans expedition och kyrkrum på entréplanet (plan 2, hus C) nära sjukhusets huvudentré, genom glasgången till höger om Pressbyrån.
Rum för stillhet ligger i korridoren i T-huset (plan 3).

Vi är vanligtvis på plats under kontorstid. Finns behov av akut kontakt under kvällar och helger kan vi sökas via sjukhusets växel. På vårt expeditionsnummer 031-343 13 54 finns en telefonsvarare där det går bra att lämna ett meddelande om vi inte är på plats. Vid vår expedition finns också en brevlåda där meddelanden kan lämnas. Det går även bra att mejla oss direkt på våra e-postadresser, se nedan.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Läs mer om Sjukhuskyrkan eller ladda ner vår folder om Sjukhuskyrkan i Mölndal.

Personal - Sjukhuskyrkan SU Mölndal

Thommy Ek

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - sjukhuskyrkan

Direkt: 031-761 94 29

Mobil: 0738-520 429

Växel: 031-343 13 54 (expedition)

Göran Ohlsson

Svenska kyrkan Mölndal

Diakon - Sjukhuskyrkan

Direkt: 031-761 94 28

Mobil: 0738-520 428

Växel: 031-343 13 54 (expedition)

Gunnar Ånskog

Mölndals kristna samarbetsråd

Pastor - Sjukhuskyrkan

Direkt: 0705-26 03 50

Växel: 031-343 13 54 (expedition)