Meny

Sjukhuskyrkan i Mölndal

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal. Välkommen till samtal, själavård, förbön, nattvard och gudstjänst!

Många sjukhusvistelser är korta och oproblematiska, men inte alla. Sjukdom påverkar många gånger livet för både den som är direkt drabbad och för de närstående. Frågor om tro, liv och identitet kan bli aktuella. Den närstående kan också möta frågor av skilda slag och behöva stöd för egen del.

Bild: Magnus Aronson/IKON

För sjukhusets personal erbjuder Sjukhuskyrkan samtalsstöd, både enskilt och i grupp, och reflektionsgrupper för arbetslaget.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan är vana att lyssna och samtala. Vi är ett ekumeniskt arbetslag bestående av medarbetare både från frikyrkan och Svenska kyrkan.

Du kan besöka kyrkrummet för en stunds stillhet och reflektion, för att tända ljus eller skriva i  förbönsboken. Det finns också ett Rum för stillhet utan religiösa symboler, där det går bra att dra sig undan för en stunds eftertanke.

Vi firar vanligtvis gudstjänst med nattvard i kyrkrummet varje onsdag kl 15.00.

Du hittar Sjukhuskyrkans expedition och kyrkrum på entréplanet (plan 2, hus C) nära sjukhusets huvudentré, genom glasgången till höger om Pressbyrån.
Rum för stillhet ligger i korridoren i T-huset (plan 3).

Vi är vanligtvis på plats under kontorstid. Finns behov av akut kontakt under kvällar och helger kan vi sökas via sjukhusets växel. På vårt expeditionsnummer 031-343 13 54 finns en telefonsvarare där det går bra att lämna ett meddelande om vi inte är på plats. Vid vår expedition finns också en brevlåda där meddelanden kan lämnas. Det går även bra att mejla oss direkt på våra e-postadresser, se nedan.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Läs mer om Sjukhuskyrkan eller ladda ner vår folder om Sjukhuskyrkan i Mölndal.

Sjukhuskyrkan fick hitta nya rutiner i samband med Corona-pandemin. Här berättar diakon Åsa Höglund från sjukhuskyrkan på Karolinska om sitt arbete.

Personal - Sjukhuskyrkan SU Mölndal

Thommy Ek

Thommy Ek

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - sjukhuskyrkan

Sara Ivarsson

Sara Ivarsson

Svenska kyrkan Mölndal

Sjukhusdiakon

Anders Elfström

Anders Elfström

Equmeniakyrkan

Pastor - Sjukhuskyrkan