En lilafärgad klöverblomma med vit text: Sjukhuskyrkan.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset vill vara ett stöd för dig som är patient, närstående eller personal.

Vi finns när du

- vill ha någon som lyssnar
- vill samtala om oro, bekymmer, glädje och livsfrågor
- funderar över andliga frågor
- önskar förbön, bli döpt eller vill fira nattvard.

Sjukhuskyrkan arbetar med själavårdssamtal, krisstöd vid akuta händelser, gudstjänster och andakter. Sjukhuskyrkans medarbetare för inga journaler och har tystnadsplikt utifrån sina professioner. Det är gratis att kontakta oss. Vi kan också förmedla kontakter till andra kyrkor och religionsföreträdare.

Beredskap för Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset

Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset är tillgänglig alla dagar. Under vardagskvällar kl 17-21 och helger kl 8-21 har vi beredskap per telefon. Då kan vi vara på plats på sjukhuset för krisstöd under akuta händelser, för samtal eller andra skäl till att vi kallas in. 

I beredskapsärenden nås Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset via växeln på telefon 031-342 10 00.

 

 

Någon knappar på sin mobiltelefon.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss när du behöver någon att tala med eller om du vill veta mer om Sjukhuskyrkans arbete.

Ett blått hav.

När en närstående tagit sitt liv

Sjukhuskyrkan bjuder in till en samtalsgrupp om sorg efter att en närstående tagit sitt liv. Här kan du göra en intresseanmälan.