Orgel i Örgryte nya kyrka.
Foto: Ronald Eek

Musik i Örgryte

Örgryte församling har ett rikt musikliv, med bl.a. sex körer och flera kända orglar. Musiken har en central plats och vi är angelägna att både förvalta och förnya en lång tradition av levande kyrkomusik.

Musiken har en central plats i kyrkans verksamhet, som bön och tillbedjan vid gudstjänster, i den gemensamma sångens gemenskap, och i mer konsertanta sammanhang. I Örgryte församling är vi angelägna att förvalta - och förnya - en lång tradition av levande kyrkomusik. Musiken är ett uttryck för bön och tillbedjan och ger alla möjlighet att delta i sånglig gemenskap. Men kyrkan har också användning för mer konsertant musik; kantater, instrumentalmusik och orgelmusik. Församlingens egna musiker, liksom ofta körer, deltar i alla dessa olika typer av musikalisk verksamhet.

Hitta en musikupplevelse i Göteborg:

Solljus reflekteras i en kyrkorgels pipor.

Musik i Göteborg

Nu är det enklare för dig att hitta din nästa musikupplevelse. Kyrkorna i Göteborg har en gemensam kalender med konserter och musikevenemang nära dig.

Läs mer om kyrkornas orglar:

Orglar i Örgryte

Örgryte församling har förmånen att kunna använda en rad utmärkta instrument i sina kyrkor.

Nyfiken på att sjunga själv? Hitta en kör som passar dig:

Körer i Örgryte församling

I Örgryte församling finns körer för olika åldrar, både för sångvana och nybörjare.

Vi som arbetar med musik i Örgryte församling: