Block 3 – Hur blir vi tillgängliga?

Tredje blocket handlar om att få en gemensam bild av hur ni kan möta och kommunicera med människor både på nätet och ute på torget.

Det personliga mötet är det som kan ge störst effekt i kommunikationen. 90-talisternas andra viktigaste skäl till medlemskap är "att jag har sett kyrkan hjälpa människor". Det har handlat om ett glas vatten på en festival till nattvandring och eget stöd. Allra flest människor upplever att man möter kyrkan på en kyrkogård och vid de kyrkliga handlingarna. 

PROGRAM

 • Morgonandakt
 • Så här ligger vi till i processen
 • Filmvisning
 • Sociala medier och lusten att dela
 • Att arbeta med sociala medier - möte, dialog och tonalitet.
 • Kommunikativa möten - att möta människor där de är.
 • Livshändelser och bildspråk
 • Sammanfattning utvärdering

MÖTESLÄXA: Att planera ett kommunikativt möte

Uppdraget är att i grupper om tre planera ett möte ur ett kommunikationsperspektiv. Vilka möter församlingen? Vilka behov har de före, under och efter mötet - och hur visar man det i handling och i sin kommunikation? Se den här filmen för att höra Magdalena Widmark berätta mera! 

 • Mötet redovisas i block 4
 • Det är viktigt att ta tillvara de möten församlingen har - hur leder de till nästa möte?
 • Församlingen får ett verktyg för att planera sina möten och se till att alla delar hänger i hop.
 • Det är lättare för alla i arbetslaget att se och ge sitt bidrag för att mötet ska bli så bra som möjligt. 

Bonus! Att säga ja – mötets gåvor Anders Lennartsson, kyrkoherde i Örebro, berättar om församlingens strategi att våga säga ja, och att skapa möten med människor.